Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

 

Forretningsforståelse for pervasive computing
- når innovation skal kommercialiseres

Forretningsforståelse for pervasive computing er et nyt indsatsområde for Alexandra Instituttet, oprettet i november 2007.
Forretningsforståelse fokuserer på viden om f.eks. innovationsledelse, forretningsmodellering og effektmåling, der kan forankre den teknologiske innovation og sikre de optimale rammer for en succesrig innovationsproces.

Fra ide til marked

God innovation er, når den gode, kreative ide føres sikkert til markedet og skaber samfundsmæssig værdi og økonomisk vækst. Men for at det skal lykkes, er det nødvendigt at støtte den teknologiske innovation med de rette forretningsmodeller. Det gælder især pervasive computing, der har potentialet til både at skabe helt nye brancher og store forandringer i eksisterende brancher.
Pervasive computing stiller også nye krav til design, distribution, markedsføring og salg. Derfor har det været oplagt for Alexandra Instituttet at udvide med indsatsområdet forretningsforståelse for at kunne tilbyde en tostrenget innovationsydelse med fokus på både teknologi og forretning.

Strategi

Den samlende strategi for området er at sikre sammenhæng mellem videngenerering i de forskningsbaserede aktiviteter og anvendelse af denne viden indenfor konsulentarbejde og uddannelse. Det er et succeskriterium, at de aktiviteter, der startes inden for forretningsforståelse, knytter an til konkrete behov og fremtidige ydelser, som således kan serviceres forskningsbaseret.

Opstart

Da indsatsområdet er nyetableret, er aktiviteterne endnu under opstart.
Der satses især på:

  • Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at sikre forretningsplaner og koncepter
  • Konsulentarbejde i form af tilpasning og bearbejdning af strategiske og forretningsmæssige modeller for kunder
  • Kurser, rådgivning og uddannelseselementer inden for forretningsforståelse – oftest i samarbejde med konkrete virksomheder eller uddannelsesinstitutioner