Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

Projektmodel

Alle FoU-projekter organiseres efter den såkaldte Alexandra-model, som har to hoveddimensioner.

I første dimension er projeket organiseret som et forskningsprojekt. Her opstiller parterne forskellige temaer, som er interessante fra et forskningsmæssigt synspunkt. Når de forskningsmæssige temaer i løbet af projektet bringes i spil i forhold til virksomhedernes behov, munder det ud i forskningsresultater såsom videnskabelige artikler og udvikling af teori og metode.

I anden dimension er projektet organiseret som et udviklingsprojekt. Her opstiller man en række cases med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige udfordringer og behov. Når virksomhedernes cases mødes med de forskningsmæssige kompetencer, genererer det i sidste ende erhvervsmæssige resultater som analyse, prototype og design.

Derudover er der forskellige modeller og krav til finansiering, ligesom der skal udarbejdes en aftale, der regulerer rettigheder og fortrolighed.