Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

 

Kontakt

Forsknings- og innovationschef
Margit Kristensen

Tlf. 8942 9303
margit.kristensen@alexandra.dk

www.pervasivehealthcare.dk

Caretech Innovation

Læs mere her.

Demonstrationsprojekt

Nye og bedre hjælpemidler via brugerdreven innovation. Læs mere her.

Visible Ear Simulator

Læs mere her.

Relateret information

Caretech-midler sætter gang i innovationen

Rugekasse for telemedicin og tilfredse patienter

Feltarbejde for fuld udblæsning

Tema: Alexandras antropologer

37 millioner til innovation i sundheds-it

Den Gyldne Skalpel til iHospital

Download faktaark

Indsatsområde (pdf)

Præsentation fra årsrapport 2008-09 (pdf)

Pervasive healthcare
- it i fremtidens sundhedssektor

Med gennembruddet af pervasive computing kan it modnes til et allestedsnærværende omsorgsværktøj, der hjælper direkte til en bedre, hurtigere og mere effektiv behandling af patienterne.
Hovedtanken bag indsatsområdet pervasive healthcare eller “allestedsnærværende sundheds-it” er at skubbe computerkraften længere i alle led i sundhedsvæsenet – både i primær- og sekundærsektoren.

Indsatsområdet arbejder især med tre fokusområder:

  • Fremtidens hospital: forskning i anvendelsen og udviklingen af pervasive computing-teknologier til brug i større hospitaler, og udvikling af teknologi til at binde hospitaler, primær-sektor, f.eks. egen læge eller hjemmesyge-plejen, og borgerens eget hjem sammen.
  • Home care: brugen af pervasive computing-teknologi til støtte af egenbehandling og pleje af den enkelte patient selv og eventuelt pårørende.
  • Akut medicin og ulykker: it-støtte til Falck-reddere og andet personel ved en ulykke.

Indsatsområdet samarbejder med forskere på Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Universitet og en række hospitaler. Forskningschef for indsatsområdet og chef for Aarhus Universitets Center for Pervasive healthcare er professor Morten Kyng, Datalogisk Institut.
Forsknings- og innovationschef er Margit Kristensen.
Formand for centrets forretningsudvalg er Leif Vestergaard Pedersen, sundhedsdirektør, Region Midt.