Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

Interactive spaces
- it i fysiske omgivelser

Pervasive computing og integration af it i de fysiske omgivelser er et stærkt voksende FoU-område internationalt set.
Alexandra Instituttets indsatsområde Center for Interactive Spaces samler arkitekter, ingeniører og it-forskere om at skabe nye koncepter for fremtidens it-berigede omgivelser. Der arbejdes med en bred vifte af teknologier, f.eks. sensorer og displayteknologier, der kan gøre it-funktionalitet tilgængelig på nye måder i vores arbejds-, fritids- og uddannelsesomgivelser. Det er centralt for centerets arbejdsmetoder, at integrationen af it i omgivelserne skal foregå på brugernes præmisser. Derfor er eksperimenter med softwareprototyper og rumlige installationer centrale arbejdsmetoder.

Indsatsområdet indgår som en del af Center for Interactive Spaces, hvor de øvrige samarbejdspartnere er Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, og Institut for Design, Arkitektskolen Aarhus. Direktør Ole Bech Jensen, Rambøll a/s, er formand for centerets advisory board. Professor Kaj Grønbæk er forsknings- og innovationschef for området.

Forskningstemaer

Der arbejdes med en række overordnede forskningstemaer på tværs af de etablerede projekter. Disse temaer er nærmere beskrevet på centerets hjemmeside. Her beskrives temaerne ganske kort:

  • Space as interface – udnyttelse af f.eks. gestikulation og bevægelse i interaktion
  • Håndgribelighed og forståelighed – udvikling af forståelig interaktion til f.eks. displayløse apparater
  • Context-awareness – udnyttelse af viden om brugerens kontekst i interaktion
  • Augmenting reality – teknikker til at tilføje lag af digital information ovenpå den fysiske verden
  • Æstetisk interaktion – bemærkelsesværdighed og oplevelse som en del af interaktion
  • Social computing – understøttelse af samarbejde og kommunikation ud over arbejdssammenhænge
  • Kinæstetisk interaktion
  • Sensor-aktuator-baseret interaktion
 
18/09/09