Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

New ways of working
- arbejde, teknologi og rum

I disse år eksperimenterer mange virksomheder og organisationer med nye tværgående samarbejdsformer, nomadisk og virtuelt samarbejde og ikke mindst nyskabende fysiske og tekniske rammer for arbejdet.

New ways of working er organiseret som et center. Man fokuserer på samspillet mellem organisation, teknologi og rum. Et centralt begreb er arbejdsopfattelsen og dens betydning for, hvordan ledere og medarbejdere trives og handler i moderne videnorganisationer.

De centrale temaer i centrets rådgivning og forskning er:

  • Hvordan arbejdsopfattelsen kan understøtte eller modarbejde samarbejde og videndeling.
  • Balance mellem arbejdsliv/privatliv og grænseløst arbejde.
  • Hvordan arbejdspladsindretning kan understøtte eller modarbejde samarbejde og videndeling.
  • Hvordan it-løsninger kan understøtte videndeling og fleksibilitet.

Center for new ways of working rådgiver offentlige og private virksomheder i omstillings- og forandringsprocesser, der sigter mod at skabe sammenhæng mellem organisation, arbejds-opfattelse, teknologi og fysisk kontorindretning.

Center for new ways of working har et helhedssyn og et ”processyn” på arbejdet: At arbejdsprocesserne løbende udvikler sig og ændres, og at organisation, indretning og teknologi skal afpasses efter hinanden i en fortløbende proces.