Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

 

Kontakt

Innovationschef
Andy Drysdale

Tlf. 8942 5767
andy.drysdale@alexandra.dk

Download faktaark

Indsatsområde (pdf)

Pervasive positioning
- positionering hvor som helst og når som helst

Indsatsområdet Pervasive Positioning udvikler kompetencer, værktøjer, software og services, som virksomheder kan udnytte til nye innovative produkter til positionering og lokationsbestemmelse.

Galileo

Indsatsområdet fokuserer især på opbyggelse af viden og kommerciel udnyttelse af Galileo, den europæiske pendant til det amerikanske GPS-system. Når Galileo er fuldt udbygget i 2013 giver systemet både større nøjagtighed end GPS – ned i decimeter – og mulighed for indendørs lokalisering.
Galileo åbner muligheder for at indbygge positioneringsbestemmelse i næsten alting, og meget tyder på, at positionsbestemmelse bliver en ny ”general purpose technology” på linie med dampmaskinen eller internettet.

Forretningspotentialer

Allerede nu er markedet for satellitbaseret positionering og navigation i eksponentiel vækst. Man regner med et salg på svimlende 230 millioner enheder i Europa i 2011. Galileos infrastruktur åbner op for et stort og nyt marked inden for pervasive positioning. Ifølge en rapport fra EU vil der i løbet af de næste år blive skabt 250.000 jobs i Europa alene baseret på Galileos infrastruktur.
Den danske erhvervsstruktur giver os meget gode muligheder for at byde ind. Det gælder f.eks. inden for transport, landbrug, energi, finans, håndtering af nødsituationer og krisestyring, miljøstyring og inden for ferie- og fritidsbranchen.

Aktiviteter

Indsatsområdet er helt nystartet, og aktiviteterne er derfor under udvikling.
Det primære fokus er i øjeblikket udviklingen af en ”højteknologisk platform” – et application framework med basis-softwarekomponenter, som en bred vifte af virksomheder kan bruge til at udvikle eller videreudvikle applikationer, services og produkter.
Hensigten er at komponenterne skal reducere virksomhedernes ”time-to-market” og skabe muligheder for, at komponenter og applikationer kan kommunikere inden for samme standarder. Platformen har fået støtte fra Højteknologifonden og er et samarbejde mellem Aarhus og Aalborg Universitet og virksomhederne Terma, Systematic Software Engineering og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Alexandra Instituttet er projektleder.