Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

Software
- når der kommer it i alting

Når it bliver allestedsnærværende stiller det nye og komplekse krav til software.

Alexandra Instituttets softwareindsats udvikler tværgående teknologikompetencer primært baseret på objektteknologi. Fundamentet er it-miljøet ved Aarhus Universitet, med de centrale softwarekompetencer på området objektteknologi, participatory design (brugerinddragelse i systemudvikling), menneske-maskin interaktion, sikkerhed og en række emner inden for teoretisk datalogi såsom analyse og design af effektive algoritmer og datastrukturer, semantik af programmeringssprog og logik.

De overordnede spørgsmål softwareforskningen fokuserer på er:

  • Hvad kræver det af ny softwareinfrastruktur når it bliver allestedsnærværende?
  • Hvordan udvikler og vedligeholder man software til pervasive computing-systemer bestående af et stort antal distribuerede enheder?
  • Hvordan håndterer man sikkerhed, privacy og safety-kritiske systemer?

Forskningstemaer

Softwareudvikling fokuserer på forskningsområderne objektteknologi, softwarearkitektur, indlejrede systemer, værktøjer og implementation.

På disse områder koncentreres indsatsen på tre temaer:

  • Objekter i apparater. En lang række danske industrivirksomheder producerer apparater, såsom pumper og termostater, og it får en stadig voksende rolle i disse apparater. På Alexandra Instituttet arbejder forskere og udviklere fra disse virksomheder sammen om at integrere it bedst og mest effektivt i apparater, med særligt fokus på objektteknologi for indlejrede systemer.
  • Sikkerhedskritiske systemer. Sikkerhed bliver en stadig væsentligere del af softwareudviklingen, jo mere produkter beriges med et lag af it. Sikkerhed drejer sig i denne sammenhæng både om robusthed og driftssikkerhed, om at data skal være sikret mod uautoriseret tilgang, og om at it-systemerne ikke skal gøre skade på ting og mennesker.
  • Softwarearkitektur for pervasive computing-systemer. Arkitekturen skal være så fleksibel og alsidig, at brugeren skal sikres adgang til sine applikationer og sine data uanset tid og sted og uanset, om man arbejder med en pda, en laptop, en mobiltelefon eller en videovæg.