Home | Kontakt | English | Intranet        

medlemmer

 

Det koster et medlemskab

Indskud i IT-foreningen: 5000 kr. (engangsbeløb)

Kontingent i foreningen: 1000 kr. pr. år

Serviceafgift

Virksomheder:  

Over 250 ansatte:
100.000 kr. pr. år

Over 50 ansatte:
50.000 kr. pr. år

Under 50 ansatte:
25.000 kr. pr. år

High-tech start-ups (max. 3 år gamle):
5.000 kr. pr. år

Foreninger:

Alle: 10.000 kr. pr. år

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner:

Små: 50.000
Store: 100.000
(engangsbeløb)

Alle beløb er ekskl. moms.

Medlemskab

Alexandra Instituttet har en stor medlemskare, som tæller især virksomheder, organisationer, foreninger og institutioner.


Kriteriet for medlemskab er, at virksomhederne er interesseret i at deltage i FoU-projekter, hvor både forskere og virksomheder medvirker. Det er dog ikke en forudsætning for medlemskab, at man deltager i et projekt. Et medlemskab kan også være en del af strategiske overvejelser om at bevæge sig tættere på forskningsmiljøerne. Alexandra Instituttets bestyrelse skal godkende nye medlemmer.


Vi lægger vægt på, at vores medlemsvirksomheder støtter Alexandra Instituttets almennyttige formål og vil være med til at udvikle forskningsbaseret innovation som middel til at skabe samfundsmæssig værdi.


Medlemskabet indebærer også strategiske fordele for virksomhederne:

  • Adgang til et netværk af forskere og virksomheder med strategisk fokus på forskning og udvikling.
  • Adgang til et bredt spektrum af kompetencer og cutting edge-viden.
  • Løbende invitationer til deltagelse i relevante FoU-projekter.
  • Mulighed for at skabe strategiske alliancer og definere fælles projekter.
  • Indflydelse på Alexandras strategi og valg af aktiviteter.
  • Indflydelse på nationale og internationale betingelser for FoU-aktiviteter


Medlemmer får desuden en vis rabat på Alexandra Instituttets serviceydelser.