Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 4 - april 2009

2008 Året der gik

Januar

Det Strategiske Forskningsråd

Alexandra Instituttets direktør Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi, udnævnes af videnskabsminister Helge Sander til medlem af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse – en af de helt tunge poster i det forskningspolitiske system.

ISIS 2

Der igangsættes fem projekter i Alexandra Instituttets regionale IKT-kompetencecenter ISIS 2:

  • “SA@work”, der undersøger softwarearkitekters arbejdspraksis
  • “@aGlance”, et overblikssystem udviklet sammen med Danmarks Smukkeste Festival
  • “Visual Interaction in Wind-turbine Repair”, et projekt etableret i samarbejde med det amerikanske Tower Logistics, der udvikler teknologi til servicering af vindmøller
  • ”iSport”, der udvikler nye interaktive træningsredskaber
  • ”Home Port”, der udvikler en samlet trådløs energistyring til private hjem

Februar

Lego Out of The Box

Projektet ”Lego Out of The Box” præsenteres i Salling stormagasin. Børnene kan lege med LEGO i butikken uden at tage byggeklodserne ud af æskerne. Blot ved at lege med selve æsken kan de styre en computeranimation med modellen indeni.

April

Digital Urban Living

Forskningscentret Digital Urban Living åbnes. Alexandra Instituttet er partner i centeret, der skaber forskning og innovation i krydsfeltet mellem teknologi, byrum og oplevelsesøkonomi.

Maj

Trådløs energistyring

Start på projektet “Minimum Configuration in Home Automation”, der skal udvikle en elektronisk infrastruktur i boliger, som gør det let for almindelige mennesker at konfigurere og styre mange forskellige trådløse produkter centralt. Det gælder både fjernsyn og mediecentre og de mange teknologier, der kan styre boligens energiforbrug og sikkerhed.

Helge Sander på besøg

Officiel markering af Alexandras nye status som GTS-institut, med deltagelse af videnskabsminister Helge Sander.

Juni

Innovationschef i København

Alexandras første innovationschef med base i København, Peter Carstensen, ansættes. Peter skal etablere et eller flere nye indsatsområder i samarbejde med virksomheder og forskere i hovedstadsområdet. Ansættelsen er et led i Alexandra Instituttets strategiske satsning på at øge aktivitetsniveauet betydeligt øst for Storebælt.

iKraft

Projekt iKraft starter. iKraft står for ”It som innovativ drivkraft”, og projektet skal inspirere midtjyske virksomheder til innovativ brug af it. Projektets seks netværksagenter bygger bro mellem virksomhederne og regionens it-videnmiljøer. iKraft-konsortiet består af Innovation Lab, it-forum midtjylland og Alexandra Instituttet.

August

Ny satsning på start-ups

Alexandra søsætter en ny strategi med fokus på etableringen af start-ups. Visionen er at følge instituttets forsknings- og udviklingsprojekter hele vejen frem til en kommercialisering.

Ansættelse

Medarbejder nr. 50, Bente Kjølby Larsen, ansættes.

September

Århus Festuge

Sammen med Center for Interactive Spaces bidrager Alexandra Instituttet til Århus Festuge. Verdens største sofa er blevet gjort interaktiv med sensorer og et interaktivt “soundscape”. Desuden er den officielle festugeplakat igen i år “tagged” med semacodes, som kan anvendes sammen med TagBlogger-applikationen til mobiltelefoner.

Den Gyldne Skalpel til iHospital

Tidsskriftet Dagens Medicins initiativpris Den Gyldne Skalpel overrækkes af sundhedsminister Jakob Axel Nielsen til Det Interaktive Hospital i Horsens. Alexandra Instituttet har sammen med Aarhus Universitets Center for Pervasive Healthcare stået bag udviklingen af teknologien, der udspringer af et forsknings- og udviklingsprojekt under Alexandra Instituttets kompetencecenter ISIS Katrinebjerg.

eBag solgt

eBag, en elektronisk skoletaske udviklet i et projekt under Alexandra Instituttets kompetencecenter ISIS Katrinebjerg, sælges til et selvstændigt spin-off firma. Sælger er KMD, og køberen er eBag Solutions med base i Aalborg.

Oktober

Bjerrum skal uddele penge

Eva Bjerrum, Alexandras innovationschef for New ways of working, udpeges til Fonden til Investering i Arbejdskraftbesparende Teknologi. Finansministeriets højt profilerede ABT-fond har en pengetank på 3 mia. kr., der skal fordeles til innovative projekter i perioden 2009-15.

Sikker mobil netbank

En unik sikkerhedsløsning til mobil netbank præsenteres på DTUs sikkerhedskonference i København. Løsningen er et af resultaterne i ITSCI-projektet, der har Alexandra Instituttet som partner.

November

Caretech Innovation indviet

Alexandra Instituttets nye projektplatform inden for sundheds-it – Caretech Innovation – søsættes. Caretech Innovation skal igangsætte ca. 15 projekter, der skal skabe innovative it-løsninger i regionens sundhedssektor. Projekterne trækker på den nyeste forskning, samtidig med at de har et skarpt forretningsmæssigt perspektiv.

Børsting på besøg

LO-formand Harald Børsting besøger Alexandra. På en dag med virksomhedsbesøg i Århus-området besøger Børsting instituttet for bl.a. at få et indblik i arbejdet med teknologisk innovation og brugerinddragelse.

December

En stjerne er bygget Jakob Fredslund, datalog og konsulent på Alexandra Instituttet, rejser til San Francisco. Hans Lego-robot Moodles skal optræde i børnefilmen ”Raspberry Magic”, der får premiere i de amerikanske biografer i 2009.

 

 

Februar: Lego Out of The Box

 

September: Verdens længste, interaktive sofa

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S