Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 4 - april 2009

Vækst og øget fokus på overskud

Vicedirektør Martin Møller gennemgik årsregnskabet for 2008. De vigtigste pointer i hans orientering var kraftig vækst i regnskabsåret og et øget fremadrettet fokus på overskud og større soliditet.

 

Martin Møller lagde vægt på, at 2008 har budt på en kraftig vækst i både projekter, aktiviteter, medarbejdere og omsætning. Stigningen i omsætning har været særdeles stor: 60 procent.

Det er velkendt, at det er yderst vanskeligt for en virksomhed at skabe et stort overskud i en periode med kraftig vækst. Og Martin Møller understregede, at selv om ledelsen er tilfreds med, at regnskabet viser et overskud, så er et overskud på én procent af omsætningen ikke tilstrækkeligt.

- Med en omsætning på 60 mio. kr. er det vigtigt, at vi har en tilsvarende økonomisk buffer. Vi ville gerne have haft et højere overskud, af to årsager: for det første skal der være noget at stå imod med. For det andet skal et eventuelt overskud geninvesteres i almennyttige forsknings- og innovationsaktiviteter. Og jo større overskud jo flere muligheder har vi for at sætte nye aktiviteter i gang.

- Vi vil fremadrettet fokusere yderligere på øget indtjening. Det vil vi gøre ved at øge instituttets kommercielle omsætning, da der her er en større overskudsgrad end i vores øvrige aktiviteter. Desuden vil vi øge vores fokus på projekt- og omkostningsstyring.

For 2009 budgetterer Alexandra Instituttet med en omsætning på knap 90 mio. kr. og et overskud på 3,4 mio. kr. efter skat.

Nøgletal for 2008

 

  2006 2007 2008
Medarbejdere 26 39 53
Omsætning (mio. kr.) 30,6 37 59,2*
Antal projekter 33 40 61
Årets resultat efter skat (mio. kr.) 3,25 0,17 0,6

 

*) Omsætningen er - efter udlæg til partnere – på 43 mio. kr. Heraf udgør instituttets kommercielle omsætning 25,1 mio. kr.

IT-foreningen Alexandra har en reserve på 9,2 mio. kr.

 

 

Martin Møller

Vicedirektør Martin Møller

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S