Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 7 - august 2009

Vor mand i Herning

Fra toppen af Cronhammars gigant-skulptur Elia vest for Herning er der nu udsigt til Alexandras nyeste filial og dens foreløbig eneste medarbejder, Stig Andreassen.

 

Af Peter F. Gammelby

 

Den nye filial er den første af foreløbig to, som skal styrke Alexandra Instituttets kontakt til små og mellemstore virksomheder (SMV) uden for universitetsbyerne og dermed lette deres adgang til forskningsbaseret innovation.

Herning-filialen åbnede i begyndelsen af juli; filialen i Sorø håbes klar til åbning den 1. oktober.

I Herning har Alexandra Instituttet lejet sig ind på Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH), hvor Stig Andreassen pt. deler et kontor med Karsten Bejder, der er leder af Center for Integreret IT-Udvikling (CITU).

Og fra deres fælles vindue er der altså uhindret udsigt til Elia. Og vice versa, naturligvis.

Efter planen skal filialen vokse med flere medarbejdere, men det er dog langt fra sikkert, at de også får den fine udsigt.

Kommunalt samarbejde

Den øgede SMV-orientering er en vigtig del af Alexandras strategi for de kommende år.

I den forbindelse har virksomheden indgået et samarbejde med seks midt- og vestjyske kommuner med det formål at fremme vækst i områdets virksomheder via it som drivkraft for innovation - og i det hele taget øge teknologiniveauet i virksomhederne. Samtidig er det meningen, at samarbejdet skal øge it-kompetenceniveauet hos studerende på AU-HIH.

Samarbejdet går ud på, at de seks kommuner bidrager med sammenlagt 850.000 kr. til filialens drift i 2009 og 2010, mens AU-HIH bidrager med lokaler. På længere sigt skal afdelingen dog kunne klare sig uden tilskud.

Det øgede fokus på SMV’erne bakkes yderligere op af Alexandra Instituttets engagement i iKraft-projektet. Projektet, der er støttet af Region Midtjylland, skal bl.a. indeholde seks netværksagenter fordelt i de midtjyske kommuner og med base i de lokale erhvervscentre.

Stig Andreassen forventer derfor at samarbejde med netværksagent Dorte Rowan i Holstebro.

Hans titel er projektleder, og hans egen betegnelse for afdelingen er ”en blandet landhandel” – som resten af Alexandra Instituttet, blot i mindre målestok.

Udvalgte områder

- Egentlig skal jeg vel tilbyde hele paletten fra Alexandra Instituttet, men da jeg ikke er tusindkunstner, må jeg gå i dybden på udvalgte områder, fortæller Stig Andreassen.

Der skal efter planerne opbygges nye netværk og/eller filialer af eksisterende netværk i området.

- Målet er populært sagt at trække Alexandra tættere på virksomhederne herude og virksomhederne tættere på forskerne på Datalogisk Institut og Alexandra. Jeg går ud fra, at jeg skal være projektleder på de projekter, der kommer ud af det, fordi det efter min mening vil være gavnligt, da jeg sidder tæt på de deltagende virksomheder, både fysisk og mentalt, tilføjer Stig Andreassen.

Med en baggrund som svagstrømsingeniør og projektleder hos B&O samt – for nylig – en diplomuddannelse i ledelse fra AU-HIH er han optimistisk hvad angår rollen som bindeled mellem Alexandra og de lokale virksomheder.

- Jeg sidder både geografisk og uddannelsesmæssigt lige midt imellem. Jeg har en uddannelse men har ikke forsket selv. Til gengæld kender jeg til at lave udvikling i erhvervssammenhæng, så jeg har alligevel erfaring fra såvel erhvervs- som forskningsverdenen. Og med en samfundsvidenskabelig uddannelse ved siden af kan jeg sparre med virksomhederne om forretningsstrategier. Jeg har ordforrådet til at tale med begge verdener, siger han.

 

 

Stig Andreassen har fra sit skrivebord udsigt til den imponerende skulptur Elia.

Kontakt

Projektleder Stig Andreassen

E-mail stig.andreassen@alexandra.dk
Tlf. 96 29 63 60
Mobil 40 24 80 02

Fakta

De seks kommuner i samarbejdsaftalen om den midt- og vestjyske it-satsning er:

  • Herning
  • Holstebro
  • Ikast-Brande
  • Ringkøbing-Skjern
  • Skive
  • Struer

 

 

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S