Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 2 - februar 2009

Det gælder om at måle fremad

Innovativ Evaluering er en ny uddannelse og en ny forskningsbaseret konsulentydelse, som skal sætte private og offentlige virksomheder i stand til at lave brugbare evalueringer og bruge dem som værdiskabende værktøjer.

 

Hvis evaluering af et arbejde skal gøre gavn, skal evalueringen give fremadrettede anbefalinger til ændring af praksis. Den skal ikke bare vise, hvad der gik godt – den skal også udpege, hvad der skal til for at sikre, at succesen gentages.
Det kan man lære om på et nyt etårigt kursus, som Alexandra Instituttet og konsulentfirmaet NovaBerg udbyder nu, med undervisningsstart i september.
Man vil også kunne læse om det i en bog, som ankerkvinderne bag det nye kursus – innovationschef Camilla Kølsen fra Alexandra Instituttet og indehaveren af NovaBerg, Malene Skov Dinesen – netop har fået kontrakt på.
Og så er den innovative evaluering altså også et nyt tilbud i porteføljen hos indsatsområdet Forretningsforståelse (FF) i Alexandra Instituttet.

Passer fint i FF

- Evaluering passer fint ind i forretningsforståelse og –udvikling, fordi det kan hjælpe med beslutninger og implementeringer i en virksomhed. Beslutningsprocessen bliver langt mere kvalificeret, hvis man ved, hvor man står og er på vej hen. Gode evalueringsinstrumenter kan styrke og kvalificere det forretningsspor, man vælger, siger Camilla Kølsen.
Den innovative evaluering bliver et aktiv for Alexandra Instituttet på mange måder.
Det er i stigende grad vigtige krav i puljer, offentlige udbud og samarbejdsaftaler med det offentlige, at parametre som kvalitets- og succeskriterier er både klare og målbare.
- Så innovativ evaluering er væsentlig både for at vi på Alexandra kan drive vore egne projekter, og det er i FF væsentligt for at vi kan udbyde konsulentydelser og for vores egen forskning og udvikling, siger Camilla Kølsen.
Hun henviser til, at en af de store konklusioner ved Innovation Cup 2007 var, at virksomhederne havde svært ved at prioritere deres forskellige innovationsideer, fordi de ikke havde klare parametre på return on investment og cost benefit.

Effektvurdering og evaluering

FF er for nylig blevet opdelt i seks underområder. Et af dem er effektvurdering og evaluering, hvor der skal udvikles en forskningsbaseret og fleksibel metode til at vurdere effekter/konsekvenser af konkrete teknologiske innovationer eller af specifikke initiativer og projekter.
Og det har projektkonsulent Christian Nielsen fået ansvaret for. Han slår fra starten fast, at en god evaluering er en evaluering, som skaffer de informationer, medarbejderne har brug for til at udvikle deres arbejdspraksis.
- Det går ikke bare ud på at måle, men på at finde ud af hvad der skal til, for at medarbejdere bliver bedre til deres arbejde eller en indsats skal forbedres. Mange evalueringer går ud på at identificere årsag og virkning, men derved ser man kun, hvad der virker – ikke hvorfor det virker. Hvis man vil gentage eller forbedre en succes, skal man være klar over præcis hvilken kontekst, årsagen og virkningen er sket i. Og da det er mennesker, det handler om, er man nødt til at forstå, hvorfor mennesker handler, som de gør i den kontekst, de er i, forklarer Christian Nielsen.
Han påpeger, at mange af de traditionelle måle- og evalueringssystemer reelt risikerer at begrænse innovationen i de målte organisationer, fordi medarbejderne i deres daglige arbejde fokuserer for meget på at leve op til måleparametre; det kan f.eks. være antal møder eller kundebesøg, uden hensyn til om antallet i sig selv er forretningsudviklende.
FF er allerede i fuld gang med at yde forskningsbaseret evaluering og effektmåling til et par store projekter, bl.a. inden for energisektoren og sundhedssektoren.

 

 

Camilla Kølsen

Camilla Kølsen, innovationschef for Alexandra Instituttets indsatsområde Forretningsforståelse.

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S