Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 2 - februar 2009

Unik sikkerhedsløsning til børser og auktioner - software udviklet til Danisco på vej ud på et større marked

Avanceret kryptologi, udviklet i et datalogisk forskningsprojekt, skal nu bringes i kommerciel anvendelse, bl.a. i den danske og europæiske landbrugssektor. Partisia Market Design hedder den nystartede virksomhed, der skal videreudvikle og sælge den unikke sikkerhedsløsning. Alexandra Instituttet står bag.

 

- Vi har en vision om at følge vore forsknings- og udviklingsprojekter hele vejen frem til en kommercialisering, forklarer Martin Møller, vicedirektør i Alexandra Instituttet.
- Der er kommercielt potentiale i alle vores projekter, og i nogle af dem udnytter vi potentialet bedst ved at etablere en virksomhed i kølvandet på projektet. Det gør vi nu med Partisia.

Sukkerroe-auktion

Partisia udspringer af forskningsprojektet SIMAP på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet.
- Projektet har udviklet en teknologi til “secret sharing”, der kort fortalt muliggør, at man kan dele en hemmelighed med andre uden at røbe den, forklarer innovationschef i Alexandra Instituttets indsatsområde it-sikkerhed, Jakob Illeborg Pagter, der også fungerer som Partisias tekniske chef.
- Teknologien kaldes Secure Multiparty Computing. Ved at fordele en beregning ud over et antal forskellige computere kan man opretholde fortroligheden i de informationer, hver enkelt aktør lægger ind i systemet. Systemet kan sammenlignes med Kapajn Klos skattekort, der kun har værdi når alle dele af kortet er samlet.
I december 2007 blev teknologien for første gang nogensinde taget i praktisk anvendelse. Systemet afviklede Danisco-koncernen og de danske sukkerroedyrkeres årlige kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter.

Betroet tredjepart

Ved auktioner af samme type som kvotebørsen udpeger deltagerne traditionelt en såkaldt ”betroet tredjepart”, der modtager budene og foretager de nødvendige beregninger. Men ofte kan deltagerne ikke blive enige om at udpege denne tredjepart, fordi man ikke vil røbe sine hemmeligheder. F.eks. viser den enkelte landmands bud noget generelt om hans økonomiske forhold, som han hverken vil afsløre over for andre landmænd eller over for den centrale aftager af sukkerroerne, Danisco.
Nu krypteres auktionsdeltagernes bud, inden de sendes til systemet. Når systemet herefter sammenligner og beregner budene, sker det på de krypterede input, og uden at indholdet afsløres over for omverdenen.

Dataloger og økonomer

Det avancerede auktionssystem er blevet skabt i et tværfagligt samarbejde mellem dataloger med forstand på kryptering og økonomer med forstand på det der i fagsproget kaldes ”market design”.
Samarbejdet fortsætter i spin-off virksomheden, der er døbt Partisia Market Design (en sammentrækning af de to græske ord ”partio” – at dele - og ”fiducia” – tillid). Nu vil folkene bag Partisia tilbyde deres løsning til andre tilsvarende auktioner og børser.
- Med sukkerroe-auktionen har vi vist, at systemet fungerer og er robust, forklarer Kurt Nielsen, lektor på Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, og direktør i Partisia.
- Nu går vi efter lignende sukkerroe-auktioner i andre europæiske lande, og desuden fokuserer vi på auktioner i den danske landbrugssektor. Derudover er Partisia-teknologien velegnet til offentlige udbud. OECD har beregnet, at der hvert år svindles for milliarder inden for offentlige udbudsforretninger, fordi den betroede tredjepart lækker fortrolige oplysninger. Vi mener, at Partisia kan eliminere en del af denne svindel.
- Det, vi kan tilbyde, er sikre løsninger og ikke mindst en mere kosteffektiv sikkerhed. Hidtil har man skullet inddrage revisorer og specialiserede konsulenthuse. Nu kan vi gøre det enklere og billigere – og sikrere.

Samarbejde om kunder

Ifølge Kurt Nielsen råder Partisia over en unik teknologi. Men den nystartede virksomhed har af gode grunde ikke nogen unik markedsposition endnu. For at komme tættere på kunderne vil man arbejde sammen med aktører, der har en etableret markedsposition på de fokusområder, Partisia har udpeget.
Om et år regner folkene bag Partisia med at have en håndfuld kunder i porteføljen.
- Med sukkerroe-auktionen har vi bevist, at systemet fungerer i praksis. Nu vil vi skræddersy Partisia til tilsvarende auktioner i andre brancher. Når vi har nået dette mål, har vi et springbræt til at få en investor ind, der så kan etablere en decideret salgsorganisation. Derefter får vi muligheden for at brede Partisias kerneteknologi ud til andre anvendelsesområder.

 

Læs mere om Partisia på virksomhedens eget website her.

Direktør Kurt Nielsen kan kontaktes her:
Mobil 26 18 19 71
E-mail kurt.nielsen@partisia.com

 

 

Partisia-sitet

Forsiden af Partisia-sitet

 

Kurt Nielsen

Med sukkerroe-auktionen har vi vist, at systemet fungerer og er robust, forklarer Kurt Nielsen, lektor på Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, og direktør i Partisia.
- Nu går vi bl.a. efter lignende sukkerroe-auktioner i andre europæiske lande.

 

Jakob Pagter- Projektet har udviklet en teknologi til “secret sharing”, der kort fortalt muliggør, at man kan dele en hemmelighed med andre uden at røbe den, forklarer innovationschef i Alexandra Instituttets indsatsområde it-sikkerhed, Jakob Illeborg Pagter, der også fungerer som Partisias tekniske chef.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S