Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 2 - februar 2009

Stort rejselegat til Karen Johanne Kortbek

Karen Johanne Kortbek, som er ph.d.-studerende på Datalogisk Institut, har modtaget et rejselegat på 150.000 kr. fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

 

Karen Johanne Kortbek er cand.mag. i kunsthistorie og multimedier og er tilknyttet Center for Interactive Spaces, hvor hun forsker i interaktionsdesign til det offentlige rum og dermed videreudvikler projekter, hun har arbejdet med i Alexandra Instituttet.
Med det offentlige rum menes bl.a. museer, oplevelsescentre, indkøbscentre og det åbne byrum.
De teorier og teknikker, som Karen Johanne Kortbek arbejder med i sit projekt, kan anvendes inden for f.eks. markedsføring på interaktive skærme og gulve, dramatiserede fortællinger og formidling på mobiltelefoner samt nye former for kunstformidling i museer.
Karen Johanne Kortbek har endnu ikke fastlagt nøjagtig, hvad pengene skal bruges til, men sikkert er det, at hun vil udvide sit obligatoriske udlandsophold med op til seks måneder.
Hun forestiller sig et længere ophold på tre-fire måneder ét sted og kortere besøg et par andre steder og har foreløbig indsnævret feltet af mulige rejsemål til fem forskningslaboratorier på universiteter i hhv. USA, Canada og Australien.

Relevans for Dansk Supermarked

Mindefonden, som har en betydelig ejerandel af Dansk Supermarked-koncernen, har tilgodeset Aarhus Universitet med i alt fire rejselegater à 150.000 kr. i 2008 og 2009.
Fonden har i den forbindelse lagt vægt på, at legaterne bliver tildelt inden for emner, der er fagligt relevante for koncernen, så som strategi og ledelse, markedsføring, logistik, økonomistyring og forbrugeradfærd/forbrugerdrevet innovation. Og det er netop inden for markedsføring og forbrugerdrevet innovation, at Karen Johanne Kortbeks forskning passer ind.
- Det at kunne udvide mit udenlandsophold og dermed få mulighed for at besøge flere forskellige research labs vil være meget værdifuldt. Dels kan jeg hente inspiration til det design- og forskningsarbejde, jeg udfører på Datalogisk Institut, og dels vil jeg kunne udbrede kendskabet til de koncepter og produkter, jeg har været med til at designe og udvikle. I det sidste ligger der så også noget markedsføring, siger Karen Johanne Kortbek med et smil.

Tre projekter

Hun var ansat på Alexandra Instituttet i en periode efter sin kandidateksamen og arbejdede i den forbindelse på en række projekter, som siden er blevet cases for hendes ph.d. studium.
Blandt sine projekter har hun i sin ansøgning til fonden lagt vægt på tre, nemlig:

  • InfoGalleri. Se bl.a. nyhedsbrevet for december 2008. I forbindelse med InfoGalleriet har Karen Johanne Kortbek arbejdet med forskellige aspekter af markedsføring, brugerdrevet innovation, produktplanlægning og -udvikling o.m.a.
  • Mariko Moris udstilling Oneness på ARoS. I forbindelse med udstillingen lavede Center for Interactive Spaces interaktiv formidling til kunstudstillingen, og Karen Johanne indgik i produktionsledelsen.
  • AudioDramaBizz eller AudioMove er et viden- og oplevelsesprodukt, som er udviklet i samarbejde med Teater Katapult. Konceptet er bl.a. omtalt her.

- I forbindelse med AudioDramaBizz arbejder Interactive Spaces i øjeblikket på at give brugerne mere indflydelse på handlingsforløbet samt at indbygge sensorer i de omgivende bygninger og interiør. I den forbindelse undersøger jeg, hvordan man kan iscenesætte interaktionsrummet og gøre bygningerne ”levende” ved hjælp af dramaturgiske greb, fortæller Karen Johanne Kortbek.

Brugerdrevet innovation

Hun fremhæver netop disse tre projekter, fordi de har det til fælles, at de designes i samarbejde med såvel brugere som de samarbejdspartnere, som centret udvikler designet sammen med.
- Alle projekterne er desuden udviklet til det offentlige (eller semi-offentlige) rum, og alle projekter giver brugerne mulighed for at få oplevelser, der sætter byens rum i spil på nye, engagerende og interessante måder. Hermed udfordres den måde, man normalt oplever - og agerer i - det offentlige rum, tilføjer hun.

 

 

Karen Johanne Kortbek

Karen Johanne Kortbek

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S