Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 2 - februar 2009

Landmanden kan radiostyre staldtemperaturen fra lænestolen

Ingeniørhøjskolen i Århus og Alexandra Instituttet har sammen med Glyngøre-firmaet SKOV udviklet et kommunikationssystem, som med brug af radiosignaler gør det muligt for landmanden at overvåge og styre temperaturen i svinestalden hjemme fra stuehuset.

 

Systemet er udviklet med 1,5 mio. kroner i ryggen fra Rådet for Teknologi og Innovation og benytter som det første af sin art i Danmark radiosignaler til at styre kommunikationen mellem de enkelte stalde og landmandens central i stuehuset.

Med systemet kan landmanden fra stuehuset overvåge og styre staldenes klimaanlæg, så temperatur og luftfugtighed kan reguleres op eller ned afhængig af vind og vejr. Samtidig kan landmanden få automatisk besked, hvis temperaturen eksempelvis stiger eller falder markant.

Letter landmandens arbejde

- Med systemet lettes landsmandens arbejde markant, fordi han ikke hele tiden behøver være fysisk til stede i staldene for at regulere klimaanlægget. Samtidig løser den trådløse styring de praktiske problemer med de eksisterende systemer til fjernovervågning af stalde, som kræver kabler fra stald til stuehus, siger lektor Torben Gregersen fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

Sammen med fem studerende fra Ingeniørhøjskolen og eksperter fra Alexandra Instituttet har han brugt to år på at udvikle systemet i tæt samarbejde med Glyngøre-firmaet SKOV, der producerer klimaanlæg til stalde.

Målet med samarbejdet har været at kombinere Ingeniørhøjskolen og Alexandra Instituttets store viden om trådløse kommunikationsteknologier og overføring af store datamængder med SKOVs praktiske erfaring med udvikling af staldteknologier og viden om landmandens behov.

Kommunikerer med paraboler

Systemet består af en pc-styret central i landmandens stuehus og et klimaanlæg med radiosender i hver stald. Radiosenderen kommunikerer med centralen ved hjælp af paraboler, der kan sende signalerne flere kilometer. En af de store udfordringer har været at gøre kommunikationssystemet robust over for eksterne påvirkninger, som der er i et staldmiljø.

- Eksempelvis er det meget vigtigt, at systemet ikke bliver påvirket af elektrisk støj fra landmandens maskiner, fordi sådanne forstyrrelser gør systemet upålideligt. Samtidig har vi brugt lang tid på at finde det rigtige udstyr, der kan klare den ekstreme temperatur og fugtighed i en svinestald Den del af udstyret, der anvendes udendørs, er også nøje udvalgt for at kunne holde til ekstreme vejrforhold forskellige steder i verden, siger Torben Gregersen.

Systemet gør det i princippet også muligt at overføre billeder og video fra staldene til centralen, selvom der ikke er arbejdet videre med denne mulighed.

Virksomhed roser samarbejde

Hos virksomheden SKOV har man været tilfredse med samarbejdet og vil i de kommende måneder arbejde videre med at produktmodne systemet.

- Vores kunder ønsker i stigende grad at anvende trådløs kommunikation mellem styringerne i staldene og kontoret, men det er yderst vigtigt, at kommunikationen foregår sikkert og stabilt. Samarbejdet med Ingeniørhøjskolen og Alexandra Instituttet har givet os flere gode løsninger på blandt andet sikkerhedsproblematikken, som vi nu arbejder videre med at integrere i det færdige produkt, ligesom vi har fået kvalificeret hjælp til valg af netværkskomponenter og gennemførelse af staldtests, siger produktchef Kim Jensen Møller fra SKOV.

Som led i udviklingsarbejdet er kommunikationssystemet testet i en svinestald ved Hornslet nord for Århus. Systemet er udviklet som led i udviklingsprojektet SKATT, hvori Grundfos Management også har deltaget som partner med fokus på anvendelser af trådløs teknologi til styring af pumper mv.

Flere oplysninger

Innovationschef Jacob Illeborg Pagter
E-mail jakob.i.pagter@alexandra.dk

 

 

 

Torben Gregersen

Torben Gregersen, Ingeniørhøjskolen i Århus

 

Stald-test 1

Som led i udviklingsarbejdet er kommunikationssystemet testet i en svinestald ved Hornslet nord for Århus.

 

Stald-test 2

Det er vigtigt, at systemet ikke bliver påvirket af elektrisk støj fra landmandens maskiner.

 

 

© Alexandra Instituttet A/S