Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 1 - februar 2008

Ny uddannelse for projektledere

En ny uddannelse med fokus på forretningsforståelse skal lære virksomheder at få it og forretning til at gå op i en højere enhed, når de gennemfører strategiske innovationsprojekter. Uddannelsen begynder marts 09 på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

At direktører og it-chefer kan have svært ved at forstå hinanden, er efterhånden en gammel sandhed. Begrebet The CEO/CIO Gap har således været emnet for utallige artikler og PowerPoint-præsentationer de sidste 10-15 år.

Begrebet dækker primært over, at mange virksomhedsledere primært ser deres it-afdelinger som en del af virksomhedens omkostninger – et nødvendigt onde, så at sige – frem for et strategisk våben i virksomhedens kamp om markedsandele.

Ganske vist har adskillige analyser vist, at gabet mellem top- og it-chefer er mindsket betydeligt i de senere år, og at it-cheferne nu mange steder er medlemmer af direktionen.

Men mange virksomheder har stadig meget at lære, hvis de skal have det fulde udbytte af deres it-afdelinger – hvilket vil sige at bruge it-ressourcer proaktivt i forretningens strategi.

Det mener Camilla Kølsen, der er innovationschef for forretningsforståelse i Alexandra Instituttet.

Så kan de lære det

Og derfor er hun nu i gang med at udvikle den uddannelse, som skal lære virksomhederne netop det.

Det er hun som del af et konsortium, som består af professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Annette Nedergaard (indehaver af konsulentfirmaet HuMentor ApS) og Kim Skaue (bl.a. direktør for Xfon og Blue Planet Academy).

Uddannelsen kommer i princippet til at bestå af tre moduler:

A: Toplederen og de strategiske innovationsprojekter

B: Ledelse af strategiske innovationsprojekter

C: Forretningsorienteret projektledelse for it-virksomheder

Foreløbig er man længst fremme med udviklingen af modul C, så det er det, der bliver udbudt først. Det sker på ASB til sommer.

- Modulet er primært møntet på softwarevirksomheder og evt. virksomheder i andre brancher, der står foran at implementere store rammesystemer som ERP eller CRM. Grunden er, at det er særligt svært for virksomheder at implementere strategiske projekter – f.eks. en helt ny generation af produkter - hvis der er it involveret. Det er svært, fordi it-folkene og forretningsfolkene er som to adskilte siloer, siger Camilla Kølsen.

C-modulet tager bl.a. udgangspunkt i, at it-folkene har svært ved at fange forretningsideen, mens forretningsfolkene har svært ved at forstå, hvad de kan bruge it-folkene til.

- F.eks. laver en chef en PowerPoint-præsentation af en ny strategi og siger til sin organisation, at den skal implementeres. Så er der to problemer: Det er ikke gjort klart nok, hvad chefen vil, og det er ikke kvalificeret, for man har ikke haft it-folkene med indover fra starten. Havde man haft det, kunne man have rettet ideen til efter virksomhedens it-formåen, eller hvad der kommer af nye teknologiske muligheder – også kaldet fremtidssikring, forklarer Camilla Kølsen.

 

Camilla Kølsen, innovationschef for forretningsforståelse på Alexandra Instituttet

Grænseflade-ledelse

Det bærende i den nye uddannelse bliver dermed grænseflade-ledelse, hvormed der menes grænsefladen mellem forskellige faggrupper og afdelinger i en virksomhed – heriblandt it-afdelingen.

- Projektlederen lærer at forhandle frem og tilbage over grænsefladen, så projektets forretningsstrategi løbende bliver kvalificeret. Dermed bliver selve implementeringen kvalificeret, pointerer hun.

Det kræver, at lederen af det strategiske innovationsprojekt dels kan se projektet tværfagligt og skabe det nødvendige tværfaglige samarbejde mellem udvalgte fagområder, og dels, at han eller hun er i stand til at forstå de strategiske og forretningsmæssige aspekter af projektet.

Evne at lære

Samlet set vil den nye projektlederuddannelse kunne hjælpe virksomhederne med at opbygge den nødvendige kapacitet til at implementere strategiske innovationsprojekter.

- En organisation skal evne at lære af egne projekter, og den evne savner mange virksomheder. De mangler fokus på, hvad der er brug for at lære, samt tid, penge eller andre ressourcer til at samle erfaringerne og bruge dem fremadrettet. Det er ikke nok at evaluere et projekt i brede formuleringer og overordnede betragtninger som ”det gik da meget godt”; der skal være meget mere fokus på, hvilke kompetencer der er behov for at udvikle, ud fra de enkelte erfaringer. Og så skal erfaringerne og ideerne ikke bare blive liggende hos projektgruppen, de skal samles på det sted i organisationen, hvor man driver forretningsudviklingen, siger Camilla Kølsen.

70 pct. af strategier samler støv

Ifølge Anders Drejer fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, er det notorisk vanskeligt at implementere de strategier, der udtænkes rundt omkring på direktionsgangene. Erfaringsmæssigt ender mindst 70 pct. af alle strategier med at samle støv på hylderne rundt omkring, mens organisationen fortsætter med at agere, som den altid har gjort.

Han ser en mulig forklaring i en manglende forståelse af selve opgavens natur. Alt for mange ledelser forsøger at implementere strategi via basisorganisationen og ved at flytte rundt på organisationsdiagrammets kasser og pile eller it-systemets processer og indhold – alt for ofte uden at indtænke de medarbejdere, som skal forandre adfærd for at strategien kan gennemføres med succes.

Ny rolle som strateg

- Strategi er jo netop at forandre organisationens forretningskoncept – dvs. ydelser og måde at nå markedet på, samt, ikke mindst, kompetencer og måder at arbejde på. Ofte involverer dette større forandringer og dermed nyskabelser inden for produkter, services, distribution, brand, kompetencer eller organisation i lyset af virksomhedens overordnede forretningskoncept, siger Anders Drejer, og fortsætter:

- Vi mener, at der reelt er tale om et rolleskifte for projektlederen i mange organisationer. Den strategiske projektleder skal, ud over at fastholde sine traditionelle projektplanlægningsdyder, kunne fungere som forandringsagent, forretningsudvikler og ikke mindst strateg.

Der bliver således meget at hente for andre brancher end lige it-branchen i den nye uddannelse. På længere sigt forestiller konsortiet sig i øvrigt, at virksomhedsklynger vil sende medarbejdere til uddannelsen samtidig – f.eks. energi-, transport- eller produktionsvirksomheder.

 

Ordforklaring:

CEO=Chief Executive Officer (adm. direktør)

CIO=Chief Information Officer (it-chef)

ERP = Enterprise Resource Planning,

CRM = Costumer Relation Management

 

© Alexandra Instituttet A/S