Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 1 - januar 2009

Intelligent anvendelse af fremtidens rum

En intelligent fremtid kræver intelligente mennesker. Så klart var hovedbudskabet på den internationale designkonference Smart Space, der havde Alexandra Instituttet som medarrangør.

 

Af Jesper Stubkær

 

En række hovedtalere gav spændende - og intelligente - bud på, hvordan vi i fremtiden kan få det bedste ud af de rum, som vi arbejder, bor og indretter os i. Deres budskab var: Tænk på brugerne, tænk på miljøet, tænk på etik, tænk på genbrug, tænk på økonomi, tænk på merværdi, tænk på design, tænk på materialevalg, tænk på interaktion, tænk på it, tænk anderledes. Kort sagt: Tænk SMART!

Smart var, om noget, nøgleordet på den internationale konference Smart Space, der d. 11. december blev afholdt i Vingstedcentret tæt på Vejle. Med udgangspunkt i såvel økologisk som økonomisk bæredygtighed var formålet med konferencen at give interesserede virksomheder et indblik i, hvordan de bedst muligt udnytter det potentiale, der ligger i smart brug af innovative materialer, intelligente møbler/interiør og den nyeste informations– og kommunikationsteknologi.

Konferencen var delt op i tre overordnede spor:

 • Smart Green - fokus på bæredygtighed
 • Smart Materials – fokus på tekstiler og træ
 • Smart Living – fokus på indretning, møbler og interiør

Hertil havde konferencens arrangører inviteret en række ind – og udenlandske eksperter og forskere, der havde fået til opgave at holde oplæg om de seneste tendenser, forskningsresultater og, ikke mindst, visioner for netop deres speciale– og interesseområde.

Nyt designparadigme

Blandt Smart Spaces hovedtalere var Martin Fluri, der til dagligt arbejder som direktør for Vugge til Vugge Danmark, hvis mission er at udbrede designparadigmet Cradle-to-Cradle (C-2-C) til Danmark og resten af verden. Martin Fluri holdt oplæg inden for sporet Smart Green, og hans hovedbudskab var, at det med henblik på miljømæssig bæredygtighed er nødvendigt at redefinere designprocessen, så der i langt højere grad end nu tages højde for den tekniske – og biologiske cyklus, som produkterne indgår i.

- 80% af et produkts samlede bæredygtighed fastlægges allerede i designprocessen, sagde Marti Fluri.

- Det er derfor vigtigt, at bæredygtighed får en central placering, når der designes nye produkter. Faktisk skal der et helt nyt designparadigme til, og det hedder Cradle-to-Cradle. Flere multinationale virksomheder som Unilever, Nike og Pepsi har allerede taget konceptet til sig. Ved at designe produkter, der efter endt brug kan sendes tilbage og indgå i produktionen af nye produkter, kan de nemlig spare penge, samtidig med at de etablerer et længerevarende forhold til sine kunder i form af tilbageleveringsaftaler.

Lev i og som et træ

Som afslutning på sit oplæg gav Martin Fluri flere eksempler på, hvordan Cradle-to-Cradle-tankegangen i fremtiden vil kunne integreres med udgangspunkt i, hvordan vi bor og lever vores liv. Bl.a. fremhævede han ”The Treescraper” – en skyskraber, der fungerer efter samme princip som et træ. En af de ting, der kendetegner et træ, er, at det producerer ren og åndbar ilt og i det hele taget indgår som en positiv bestanddel i økosystemet. Nøjagtig det samme er ambitionen med ”The Treescraper”, der både ind– og udvendigt er udstyret med 100% bæredygtige materialer og teknologier. F.eks. er en stor del af bygningens facade beklædt af mos. Det har til formål at filtrere den urene luft fra omgivelserne, så beboerne får ren luft at indånde. Vandet, der bruges i den daglige husholdning, bliver opvarmet via solfangere, der er installeret i toppen af ”The Treescraper”, og når det ikke længere lever op til kvalitetskravene, kanaliseres det videre til et drivhusområde, hvor det bliver renset gennem plantevanding. Informations– og kommunikationsteknologien, der anvendes i bygningen, er naturligvis også udviklet med bæredygtighed i tankerne, i den forstand at enkeltdelene kan adskilles, genbruges og indgå i produktionen af nye produkter. Bygningen, der er designet af den amerikanske arkitekt William McDonough, er dog indtil videre kun en vision, men ifølge Martin Fluri varer det ikke længe, før visionen kan blive til en realitet.

- The Treescraper er ikke et futuristisk byggeri som sådan. Rent faktisk eksisterer alle de teknologier, der skal indgå i projektet, allerede. Grunden til, at ”The Treescraper” ikke allerede er blevet realiseret, er, at der pt. ikke er nok C-2-C-certificerede byggematerialer til at opføre en 100% bæredygtig bygning. Det vil der dog komme inden for de næste par år, sluttede Martin Fluri.

Lev effektivt, men sjovt

Marianne Graves Petersen, der er forskningslektor fra Datalogisk Institut på Aarhus Universitet og har deltaget i en række udviklingsprojekter i regi af Alexandra Instituttet, havde fået til opgave at afrunde konferencesporet Smart Living. Smart Living handler ifølge Marianne Graves Petersen om, hvordan folk bedst muligt, og mest intelligent, udnytter de muligheder, der ligger i intelligente møbler og intelligent interiør.

- Udgangspunktet for min forskning er, hvordan intelligente mennesker interagerer i og med intelligente rum. Med mennesker som udgangspunkt handler Smart Living om, hvordan man vha. moderne informations– og kommunikationsteknologi opnår den perfekte balance mellem det at leve effektivt og det at leve sjovt.

Teknologien skal optimere brugernes livskvalitet

Som Marianne Graves Petersen gjorde meget ud af at fremhæve i sit oplæg, er den hastige udvikling inden for intelligente møbler og intelligent interiør i og for sig udmærket; den skal bare foregå på brugernes præmisser. Informations– og kommunikationsteknologien, der integreres i vores hjem, skal med andre ord give brugerne en merværdi i form af interaktion og socialt samvær.

- Det værste, der kan ske, er, at det intelligente hjem, der egentlig burde indbyde til leg og socialt samvær, bliver beboet med ensomme mennesker. Smart Living og anvendelsen af moderne informations– og kommunikationsteknologi handler om langt mere end blot at optimere indholdet af et køleskab. Det handler i lige så grad om at optimere folks livskvalitet. Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at effektivitet skal kombineres med engagement.

Den interaktive sækkestol

Som et konkret eksempel på, hvordan informations– og kommunikationsteknologi kan anvendes med brugernes engagement in mente, fremhævede Marianne Graves Petersen den interaktive sækkestol ”Squeeze”, der er en del af forskningsprogrammet ”Every Day Special”. ”Squeeze” er bygget op omkring et digitalt kamera, der er integreret i en pude – et såkaldt ”house camera”, en række aktivzoner, der er placeret i hver sin ende af stolen samt en indbygget billedfremviser. Meningen er, at der optages billeder med det digitale ”house camera”, hvorefter de via den indbyggede bluetooth-teknologi overføres til stolens indbyggede hukommelse. Herefter projiceres billederne op på et lærred, f.eks. i form af en hvid væg. Brugerne kan nu ved at aktivere ”Squeezes” aktivzoner påvirke den frekvens, som billederne bliver vist med. Kort sagt: jo mere brugerne interagerer med ”Squeeze”, jo flere billeder bliver der vist. Marianne Graves Petersen gav følgende forklaring på ideen bag ”Squeeze”:

- Med ”Squeeze” giver vi (Datalogisk Institut, red.) et bud på, hvordan den nyeste informations– og kommunikationsteknologi kan integreres med udgangspunkt i brugernes behov for at engagere sig. Normalt, når vi udvikler projekter som ”Squeeze”, tester vi det i rammer, der ligger så tæt op ad brugernes virkelighed som muligt. Det er nemlig meget vigtigt for os at se, hvordan brugerne tager imod projektet, og hvordan de interagerer med det. Når alt kommer til alt, er det trods alt dem, der skal bruge det.

 

 

 

 

”The Treescraper” – en skyskraber, der fungerer efter samme princip som et træ.

 

Læs mere om Smart Space her.
Læs mere om ”Squeeze” her.
Læs mere om ”The Treescraper” her.
Læs mere om Alexandra Instituttets arbejde med interaktive rum og møbler her.

 

Oplægsholdere på Smart Space

 • John Thackara – Doors of Perception, Frankrig
 • Henrik Marstand – Mater A/S, Danmark
 • Martin Fluri – Vuggetilvugge.dk
 • Alexandre Bau – Nordic Materials, Norge
 • Torben Anker Lenau – Danmarks Tekniske Universitet
 • Carole Collet – Central Saint Martin’s College, England
 • Marianne Graves Petersen - Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
 • James Auger – Royal College of Arts, England

Arrangører af Smart Space

 • Udviklingscenter for Møbler og Træ
 • Innovation Lab
 • Alexandra Instituttet
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Design Center

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S