Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 1 - januar 2009

Antropologiske metoder på Alexandra

Hvad laver en antropolog i et projekt om udvikling af it-styring af energiforbruget i hjemmene? Svaret er: Hun sørger for, at systemet bliver så relevant og brugbart for hjemmets beboere, at de vil bruge det.

 

Af Kristian Holmelund Jakobsen

 

Minimum Configuration - Home Automation (MC-HA) lyder mest som noget for ingeniører og dataloger, men projektet byder på masser af arbejde for en antropolog.

For hvad nytter det at udvikle og installere et nok så avanceret system til styring af energiforbruget i hjemmene, hvis hjemmenes beboere ikke kan finde ud af – eller gider – at bruge det?

Og det er her, den 26-årige og nyuddannede antropolog Johanne Mose Entwistle kommer ind.

Johanne blev kandidat i antropologi fra Aarhus Universitet i starten af november 2008, men allerede fra den 1. oktober blev hun ansat som projektmedarbejder på Alexandra Instituttet.

MC-HA projektet

MC-HA er et toårigt projekt med fokus på at udvikle metoder til brugerdrevet innovation i it-, energi- og byggesektoren. Projektet er finansieret med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, og foruden Alexandra Instituttet tæller projektets samarbejdspartnere Ingeniørhøjskolen, Velfac, Seluxit, Innovus og Develco.

- Projektet går ud på at lave en styringsenhed til private hjem, så helt almindelige mennesker kan finde ud af at styre og regulere deres energiforbrug i hjemmet, fortæller Johanne. Hun pointerer, at projektet endnu er i sin startfase, og at det endelige produkt kan ende med mange ting, men at det væsentlige på nuværende tidspunkt er at have brugerne med i udviklingen fra starten.

- Der er ikke noget nyt i, at man kan styre sit hus fra en computer. Men det nye i dette projekt er, at alle udviklinger vil være baseret på brugerdrevet innovation, forklarer Johanne og fortsætter:

- Dermed ønsker vi at få produktet gjort relevant for forbrugerne, og det er dér, jeg kommer ind i billedet som antropolog.

Antropologisk metode

MC-HA projektet giver Johanne Mose Entwistle rig mulighed for at bruge sine faglige kvalifikationer i praksis. Konkret har hendes opgave været at foretage kvalitative interviews og observationer hos de 21 udvalgte testfamilier, og senere i projektet vil flere antropologiske metoder blive brugt.

- Helt konkret har jeg været ude og lave interviews og observationer i hjemmet og filmet det. Det sidder jeg og analyserer nu, fortæller Johanne.

- I det videre forløb skal vi så få stoppet noget mere antropologi ind i projektet. Dvs. jeg skal ud og lave nogle længere og mere deltagende observationer hos testfamilierne.

Johanne Mose Entwistle forklarer antropologisk metode som en form for runddans mellem metode, teori og data. Hendes arbejde består altså ikke kun af at lave interviews og observere. Det handler lige så meget om at knytte den indsamlede data til antropologisk teori. Hele denne metodiske runddans skal så fungere som en ordbog, som kan oversætte hvad brugerne siger til hvad de rent faktisk har brug for.

- Det er meget privilegeret at komme ud i sit første job og kunne bruge det man har lært, specielt som antropolog. Især fordi det ikke kun er interviews og observationer, det kommer til at handle om. Jeg får også lov til at lave de efterfølgende analyser.

Brugernes behov

Ifølge Johanne er hendes job i bund og grund at finde ud af hvad brugernes behov er. Men en af de største udfordringer er at få formidlet sine antropologiske resultater videre til de tekniske medarbejdere på projektet.

- Lige nu sidder jeg med min netværksleder, Astrid Søndergård, og er i gang udvikle en ny metode til videreformidling af den viden om brugerne, som jeg nu har været ude og samle ind i mine interviews og observationer, fortæller Johanne.

- Men det er ikke sådan, at man bare kan aflevere resultaterne i én stor pakke med lister og grafer til de teknikere der skal udvikle styringsenheden. Det skal formidles på en måde så teknikerne tilegner sig materialet og dermed ikke kan undgå at inddrage brugerbehovene i deres udviklingsproces. Denne tilegnelsesproces skulle gerne være resultatet af, at vi med vores nye metode inddrager den tekniske del af projektet i behovsanalysen af brugermaterialet på en ny og forhåbentlig givtig måde.

Læs mere om MC-HA her.

 

Johanne Mose Entwistle

Johanne Mose Entwistle, nyuddannet antropolog og medarbejder i MC-HA projektet.

 

 

© Alexandra Instituttet A/S