Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 5 - maj 2009

Brancher mødes om nye ideer

Computerspil kan bruges til bedre rådgivning om byggematerialer. Det viser den første workshop, som Innogate-projektet har holdt for producenter af henholdsvis computerspil og byggematerialer.

 

Innogate – Innovation På Spil går ud på, at it-virksomheder med speciale i spil og 3D-grafik sættes sammen med industrivirksomheder, så de sammen kan skabe innovation.

Projektet, som har fået knap fem mio. kr. i støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, er lanceret af DI ITEK og har bl.a. Alexandra Instituttet som partner.

ITEK er DIs branchefællesskab for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. Og i dette forår blev en række spil- og 3D-virksomheder fra ITEK så bragt sammen med tre medlemmer af DI Byggematerialer i en workshop, der skulle munde ud i innovative løsninger og nye forretningsmuligheder.

Som udgangspunkt for workshoppen havde byggematerialeproducenterne formuleret en række udfordringer i forbindelse med energirenovering af bygninger:

  • Rådgivning af slutbrugere er ikke tilstrækkelig
  • Valg af materialer er ikke optimal
  • Montering af byggematerialer er ofte mangelfuld

Håbet er så, at spil- og 3D-teknologi kan være med til at udvikle værktøj og metoder, som kan bruges til træning og beslutningsstøtte.

God ide

Efter planen skal der holdes tre workshops. Allerede efter den første er der tegn på, at det er en god ide at bringe de to vidt forskellige brancher sammen.

I hvert fald har flere af virksomhederne fundet sammen om en konkret ide, som de vil arbejde videre på.

Hvilke virksomheder og hvilken ide er dog foreløbig en hemmelighed, fastslår Astrid Pinholt Søndergaard, som er netværksleder for NFBi i Alexandra Instituttet, og deltager i serien af workshops.

- Workshoppen er bygget op sådan, at spil- og 3D-branchen kan byde inde med løsningsmuligheder på de problemer, der kommer på bordet. Sammen prøver de to brancher så at udvikle koncepter eller løsningsmodeller eller interessante fælles omdrejningspunkter, hvor begge brancher får noget ud af det: Byggematerialebranchen får løst nogle problemer, og 3D-spilbranchen får øje på forretningsmuligheder, de ikke havde set før, fortæller Astrid Pinholt Søndergaard.

Spændende undervisning

I workshoppen blev der primært taget fat i, hvordan 3D- og spilproducenterne kan bidrage til at skabe en mere effektiv og interessant undervisning for håndværkere og bygherrer.

Baggrunden er, at de mange aktører i byggebranchen, lige fra håndværkere til leverandører, er underlagt politiske restriktioner, der løbende strammes og nytænkes med hensyn til f.eks. sikkerhed, miljø og energi – og at de forskellige aktører ikke er opdaterede på det nyeste nye.

- Håndværkere har ofte for travlt til at efteruddanne sig, og mange af dem foretrækker at bygge med de samme elementer og produkter, som de kender og er trygge ved i forvejen. Derved er det svært at få de mest moderne materialer og metoder ud på byggepladserne. Opgaven er så at finde frem til, hvordan spil og 3D-visualisering kan være med til at lære både slutbrugerne og alle aktørerne i byggebranchen at følge med i de nyeste krav, muligheder og produkter. Spilbranchen har mange erfaringer med at gøre komplekse emner visuelle og overskuelige og at gøre tørre emner spændende, forklarer Astrid Pinholt Søndergard.

NFBi har prøvet det før

Modellen med at lade to brancher mødes i en workshop er inspireret af NFBi’s erfaringer med brugerorienterede udviklingsprocesser. NFBi har gennemført en lignende workshop i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet og siden videreudviklet ideen.

- Målet med vore workshopsessions er at få vidt forskellige brancher til at mødes og lade nye muligheder opstå i form af business-to-business brugerdrevet innovation, siger Astrid Pinholt Søndergaard.

 

 

Astrid Søndergaard

Brugerdrevet innovation kan sagtens være business-to-business. Det fortalte Astrid Pinholt Søndergaard bl.a. om på workshoppen.

Fakta

Læs mere om Innogate her.

 

 

© Alexandra Instituttet A/S