Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 5 - maj 2009

Når samarbejdet om it skaber uendelige muligheder

Af Lisa Lorentzen

’InfinIT’ hedder det nye netværk, som Alexandra Instituttet driver sammen med CISS, der ifølge deres slogan byder på uendelige muligheder. Netværket er det første og eneste IKT-innovationsnetværk i Danmark, og det giver høje forventninger til samarbejdet. Forventningerne skal indfries gennem et bredt samarbejde og har et bredt fokus på erhvervslivets interesser. Det var konklusionen efter netværkets interne kick-off mandag d. 18. maj. Og det første arrangement, MobileMonday: Mobil Positionering og Tracking, ligger allerede klar i kalenderen.

 

InfinIT er et netværk for pervasive, indlejret og mobil it, der har samlet en bred skare af kompetencer - otte forsknings- og innovationsinstitutioner er repræsenteret i det nye netværk. Sammen skal de deltagende parter gøre netværket til et mødested for virksomheder og videninstitutioner med henblik på at anvende og udvikle indlejrede, mobile og pervasive teknologier. Formålet er at sørge for, at danske virksomheder får adgang til viden, teknologier og metoder, der gør dem i stand til at udvikle og innovere egne produkter. Netværket har fokus på SMV’er i alle afkroge af landet, der allerede anvender eller som med fordel kunne anvende IKT i deres produkter – eller udvikle nye produkter med it i. InfinIT vil også sørge for, at viden om indlejrede, mobile og pervasive problemstillinger fra industrien bliver taget op i forskningsmiljøerne, og at resultater bliver indarbejdet i undervisningen af kommende IKT-kandidater. Udbyttet for virksomhederne som for parterne i netværket kan på den måde forøges. Selvom netværket tager udgangspunkt i at skabe vækst i Danmark, vil InfinIT også lægge en væsentlig del af sit arbejde i at øge danske virksomheders andel af det globale marked ved f.eks. at bidrage til, at flere virksomheder er med til at søge EU-projektmidler.

Interessegrupper skal fokusere på videnformidlingen og matchmakingen

Netværket holdt internt kick-off mandag d. 18. maj, hvor deltagerne fik sat ansigt på hinanden og indledt samarbejdet. Næste skridt er videnspredning og matchmaking i interessegrupper, hvilket med tiden giver grobund for at igangsætte mindre forsknings- og innovationsprojekter: Mini-projekter. En interessegruppe består af ressourcepersoner, engagerede forskere og virksomheder og en facilitator. Faciliteringen af interessegrupper sikrer, at InfinITs videnspredning og matchmaking foregår fokuseret og udnytter de synergier, der opstår i grupperne. Der er fordele både for virksomheder og forskningsinstitutioner ved at deltage i interessegrupper. Virksomheder der deltager i en gruppe får kontakter, både til andre virksomheder og til videninstitutioner, kontakter der senere kan blive til samarbejdspartnere. I grupperne kan man også høre, hvilke målsætninger andre virksomheder har. Derudover er det en mulighed for at være på højde med den nyeste viden. På samme måde får forskningsinstitutionen indblik i virksomhedernes udfordringer og ønsker. Altså er interessegrupperne gode for alle parter og velegnede, når man arbejder med produktinnovation i virksomheder.

InfinIT er allerede godt i gang med at igangsætte de første interessegrupper og vil løbende komme op med nye interessegrupper. Hvis du er interesseret i at læse nærmere om InfinITs aktuelle interessegrupper, så se her.

MobileMonday Copenhagen

Allerede mandag d. 8. juni løber netværkets første arrangement af staben. Arrangementet foregår i regi af MobileMonday Copenhagen og omhandler positionerings- og sporingsteknologier. Det er Alexandra Instituttet, InfinIT og Crossroads Copenhagen, der inviterer til arrangementet, hvor man kan få et indblik i mulighederne med de nye teknologier, der f.eks. kan stedbestemme kommunikation og service til kunderne.På dagen skal der f.eks. diskuteres, hvordan man kan levere relevant stedsbestemt information, hvordan man kan optimere indretningen af sine butiksarealer, og hvordan man kan undgå flaskehalse og kødannelse.

På dagen vil John Paulin Hansen, lektor fra IT-Universitetet, præsentere løsninger for indendørs lokationsbaserede services med Kastrup Lufthavn som case. Forsknings- & innovationschef Andy Drysdale fra Alexandra Instituttet vil fortælle om danske satsningsområder inden for pervasive positionering og indbyde til samarbejde i nye udviklingsprojekter. Direktør Fabio Cujino fra virksomheden Safari Development vil præsentere firmaet Talking Letters' postkort med RFID til aflæsning på mobilen. Løsningen er realiseret i samarbejde med Alexandra Instituttet.

Innovationskonsulent Rikke Koch fra InfinIT vil på dagen invitere deltagerne til en interessegruppe om positionering og sporing, så husk dit visitkort til arrangementet.

Arrangementet foregår på IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, d. 8. juni 2009 kl.16-19. Du tilmelder dig ved at skrive til sr@crossroadscopenhagen.dk og angive navn, firma, titel og telefonnummer. Arrangementet er gratis for alle. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 4. juni 2009.

 

 

 

 

Rikke Koch

Innovationskonsulent Rikke Koch fra InfinIT

Fakta

Netværket er et samarbejde mellem

  • Alexandra Instituttet
  • Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
  • Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
  • IT-Universitetet
  • Knowledge Lab, Syddansk Universitet
  • CISS (Center for Indlejrede Software Systemer)
  • CSI (Center for Software Innovation)
  • DTU-IMM (Danmarks Tekniske Universitet, Center for Informatik og Matematisk Modellering)

 

 

© Alexandra Instituttet A/S