Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 5 - maj 2009

MISOSAM hjælper høsten i hus

Softwareudviklere på Alexandra Instituttet har i samarbejde med Forskningscenter Foulum udviklet et kommunikationssystem, der effektiviserer arbejdsgangen under høstarbejdet.

 

Med MISOSAM-systemet kan det blive lettere for landmanden at styre og koordinere sine traktorer og maskiner, når høsten skal i hus. MISOSAM står for Mobile Internet Services for Online Support of Agricultural Machinery. Systemet fortæller ved hjælp af mobilt internet og GPS-målinger førerne af de forskellige maskiner, hvor de andre maskiner er. Man undgår dermed tidsspild, når traktorerne skal frem og tilbage mellem snitteren i marken, hvor høsten samles op, og basen, hvor høsten læsses af og vejes.

MISOSAM viser vej

Med det nye system kan føreren af både snitteren og de forskellige traktorer altid se hinanden og køre den direkte vej i stedet for at køre omveje. Det gør kørslen nemmere og mere effektiv. Samtidig kan en traktor, der er på vej ud til snitteren se, hvor langt den traktor, som er ved at blive fyldt, har kørt sammen med snitteren. Føreren kan derfor regne ud, hvornår den pågældende traktor er fuld og kan køre direkte mod det punkt, hvor han skal tage over.

- MISOSAM gør det lettere for køretøjerne at finde hinanden. Især hvis der er mange forskellige maskiner i marken vil det være en stor fordel at kunne se, hvor de andre køretøjer er, fortæller Jerker Hammarberg, som i samarbejde med Raphael Dobers er systemudviklere på MISOSAM.

Kommunikerer med ’publish-subscribe’-teknologi

MISOSAM-systemet gør brug af simpelt mobilt internet samt ’publish-subscribe’-teknologi.

- ’Publish-subscribe’-teknologi betyder, at en enhed både kan abonnere på og publicere data på et internt netværk. F.eks. sender den ene traktor GPS-data om, hvor den befinder sig, ud på et netværk, der forbinder de forskellige maskiner, mens en anden traktor kan vælge at abonnere på og dermed modtage disse data. På den måde publicerer og abonnerer de alle sammen på hinandens data, forklarer Raphael Dobers.

Simpelt mobilt internet erstattede WiFi

I starten af projektet gjorde de to systemudviklere brug af WiFi-teknologi. Men en test i 2008 viste, at det var svært at få WiFi-systemet til at række over så store afstande, som der er tale om i landbruget.

- Vi er gået væk fra WiFi og er endt op med at bruge rimelig simpel teknologi, fortæller Jerker Hammarberg. Prototypen består af en computer på størrelse med en bilradio, en lille skærm og et modem, der er fastgjort inde i traktoren. Uden på traktoren sidder en GPS-antenne og en antenne til modemmet.

- Efter ændringerne har vi igen afprøvet systemet, og det har netop bestået en vellykket test under en græshøst på forskningscenteret i Foulum, siger Jerker Hammarberg.

Tilfredse brugere

Testbrugerne på Forskningscenter Foulum er tilfredse MISOSAM-systemet.
- Nu kan man hele tiden følge med i, hvor de forskellige maskiner er, og hvor man skal ud og ind på marken; på den måde kan man bedre koordinere sin kørsel, siger Allan Jensen, som er forsøgsmedarbejder på Forskningscenteret i Foulum. Brugerne har desuden opdaget ekstra gevinster ved systemet. F.eks. kan føreren af snitteren se, når der er lang tid tilbage inden en traktor kommer, og så kan han bruge pausen til at reparere et eller andet på maskinen eller placere sig i det hjørne af marken, hvor der vil gå kortest tid, inden en traktor når frem. Dette kunne man også overlade til systemet at udregne, men det har systemudviklerne bevidst valgt ikke at gøre.

- Vi har lagt stor vægt på, at systemet ikke skal prøve at være intelligent og tage beslutninger for førerne. Vi mener nemlig, at et computersystem som dette skal undgå at være alt for smart, fordi det aldrig kan tage højde for alle de praktiske faktorer, der spiller ind på, hvordan en opgave skal udføres, siger Jerker Hammarberg og fortæller, at det er helt i tråd med Alexandra Instituttets fokus om, at det er brugeren og ikke teknikken der skal i centrum.

Derfor har systemudviklerne bag MISOSAM også koncentreret sig om, hvordan brugerne har brugt systemet. De vil nu bruge disse erfaringer til at videreudvikle MISOSAM hen imod et færdigt produkt.

MISOSAM er en del af Nordunet3 Programmet, som sponsorerer seks forskningsprojekter inden for teknologier, som er afgørende for implementeringen og udnyttelsen af fremtidens internet.

 

 

MISOSAM i aktion. En lille skærm installeret i traktoren er alt hvad der skal til for at vise føreren, hvor de forskellige køretøjer er.

Fakta

Deltagere i projektet er:

  • MTT Agrifood Research Finland
  • ProAgria Finland
  • Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering
  • Lund Institute of Technology
  • Aarhus Universitet
  • Alexandra Instituttet
  • Danish Agricultural Advisory Service
  • FAS (Faculty of Agricultural Science, Dep. of Agroecology and Environment), Aarhus University

Markdriften på Forskningscenter Foulum har fungeret som brugere.

 

 

© Alexandra Instituttet A/S