Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 3 - marts 2009

Opstartsmøde 24. april: Projektledelse på distancen - Virtuel Projektledelse

Alexandra Institutttet arbejder på at etablere et netværk omkring Projektledelse på distancen - Virtuel Projektledelse.

 

Er geografisk spredte projekt-teams og outsourcing hverdag på din arbejdsplads, eller interesserer du dig generelt for ledelse på afstand. Så kom til vores åbne arrangement, hvor problemstillingerne vil blive drøftet. Arrangementet holdes:

fredag d. 24. april kl. 10.00-13.00 på IT-Universitetet i København

 

Foreløbige dagsordenpunkter:

  • Hvad kendetegner Virtuel Projektledelse og hvilke nye udfordringer giver det? v. professor Jan Pries-Heje, RUC
  • Hvordan ændrer projektledelse sig i disse år? v. chefkonsulent Mette Lund, Dansk Projektledelse
  • Dialog: Hvilke udfordringer finder de deltagende virksomheder centrale?
  • Tak for nu og invitation til at deltage i interessegruppen, v. afdelingsleder Peter Carstensen, Alexandra Instituttet

Baggrund

Globaliseringen er over os. Fremtidens arbejde vil blive udført alle vegne, afhængig af hvor det gøres bedst, billigst eller hurtigst. Mange virksomheder har allerede mange projekter, som er kendetegnet ved hastigt sammensatte projekt-teams, geografisk spredning og højt specialiserede professionelle deltagere. Outsourcing betyder organiseringsformer med større afstand mellem leder og medarbejdere, geografisk eller rollemæssigt. Virtuel projektledelse udført på distancen bliver nødvendig!

Lederen kan ikke længere agere i den kendte rolle som kaptajn, gartner eller i det hele taget som den ultimative lederfigur. Ledelse på afstand og ved hjælp af virtuelle rum er påkrævet, og lederen skal finde en ny måde at være leder på i en virtuel verden. Dette betyder en lang række nye udfordringer.

I lyset af dette arbejder Alexandra Instituttet sammen med chefkonsulent Mette Lund, Dansk Projektledelse, og professor Jan Pries-Heje, RUC, på at samle en gruppe danske virksomheder, som - i samarbejde med relevante videninstitutioner - vil skabe et netværk eller en gruppe omkring Virtuel Projektledelse.

Tilmelding/interesse

Er I interesserede i at deltage i mødet eller høre nærmere, så send en mail til Peter Carstensen, peter.carstensen@alexandra.dk. Så vil I modtage en mere detaljeret indbydelse og et kort baggrundsnotat.

 

 

Peter Carstensen

Peter Carstensen, afdelingsleder i Alexandra Instituttets københavnsafdeling.

 

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S