Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 7 - november 2008

Eva Bjerrum skal være med til at fordele 3 mia. kr.

Innovationschefen for New Ways of Working udpeget til Fonden til Investering i Arbejdskraftbesparende Teknologi.

Finansministeriets højt profilerede ABT-fond har en pengetank på 3 mia. kr., der skal fordeles til innovative projekter i perioden 2009-15.

Det udvalg, der skal bedømme ansøgningerne til puljen, er netop blevet præsenteret. Et af de i alt 13 medlemmer er Eva Bjerrum, Alexandra Instituttets innovationschef for New Ways of Working. Hun er udpeget, fordi hun er ekspert i nye organisations- og arbejdsformer. Og det er netop nogle af de områder, projektpuljen skal fokusere på.

- Den viden om nye arbejds- og organisationsformer, som vi har opbygget i Center for New Ways of Working, kommer primært fra rådgivnings- og forskningsprojekter med fokus både inden for det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Jeg kan være med til at bedømme de indkomne ansøgninger og deres potentiale.

Eva Bjerrum ser ud fra sit faglige ståsted en række oplagte muligheder i kombinationen af teknologi og nye organisationsformer.

- Der er muligheder i, at it kan lette de administrative og koordinerende processer og frigøre arbejdskraft til områder, hvor personlig kontakt er afgørende. F.eks. kan man via it organisere arbejdsgange på nye måder og i det hele taget nytænke hvordan det offentlige møder borgerne.

ABT-fondens bedømmelsesudvalg vurderer de indkomne projektforslag og udvælger en række projekter som så vurderes endeligt af ABT-fondens tværministerielle styregruppe.

Fonden støtter to typer projekter:

  • implementeringsprojekter, der implementerer en velafprøvet og moden teknologi nationalt
  • demonstrationsprojekter, der udvikler og afprøver ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Se en samlet oversigt over medlemmerne af bedømmelsesudvalget her.

 

 

Eva Bjerrum

Eva Bjerrum, innovationschef for New Ways of Working.

 

 

© Alexandra Instituttet A/S