Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 7 - november 2008

Opdagelsesrejsende på arbejdspladsen

Af Marie Rørdam Fenger

 

Konsulenterne ved Center for New Ways of Working har længe rådgivet virksomheder i, hvor skabet – og skrivebordet og pc’en og kollegaen – skal stå for at underbygge specifikke arbejdsformer bedst muligt. Deres ekspertise dækker dog i stadigt højere grad overordnede strategiske anbefalinger til ledelser. De kalder sig selv ’opdagelsesrejsende på arbejdspladsen’.

Når en virksomhed henvender sig til Center for New Ways of Working (NWoW), er det ofte med henblik på at få løst en specifik problemstilling i forhold til arbejdsformer og kontorindretning. Hvad virksomheden ikke altid ved på forhånd, er dog, at den slipper tre opdagelsesrejsende løs, som måske slet ikke følger det kort, virksomheden har hængende på væggen. Arbejdspladskonsulenterne slår nemlig alle sanser til og fordomme fra – og det bringer dem ofte et helt andet og uventet sted hen.

Fra især at have rådgivet om design af nye fysiske rammer, eksempelvis kontor- og rumindretning, fører centrets analyser nu oftere og oftere til deciderede anbefalinger af organisatoriske ændringer i den pågældende virksomhed eller udvikling af nye koncepter for arbejdsformer.

Opdagelsesrejsende med åbne sanser

- Vi er nået til en erkendelse af, at vi er opdagelsesrejsende, siger Eva Bjerrum, der er innovationschef i Center for New Ways of Working.

- Vi går ud i en virksomhed og slår øjnene op og ørerne ud og så lægger vi mærke til, hvad det lige præcis er, der kendetegner den specifikke virksomhed. Det kommer der altid noget meget frugtbart – og tit noget uventet – ud af.

Rådgiverne i centret laver detaljerede observationer, interviewer ledere og medarbejdere og skaber herudfra en helhedsvurdering.

- Vi kan efterhånden, som vi har været ude i en lang række virksomheder, begynde at sammenholde de forhold, vi møder det ene sted, med de forhold, vi har mødt andre steder. Og det ruster os i høj grad til at lave skarpere analyser og dermed præcise anbefalinger, fortæller John Simonsen, der er rådgiver og researcher i NWoW.

- Vi sætter os ind på en arbejdsplads og sidder så og suger til os af indtryk: Hvordan er stemningen? Hvad karakteriserer bevægelserne og lydene i rummet? Hvad fylder mest: telefonsnak eller e-mails? Virker det som om, der er en hæmmet adfærd, eller opfører folk sig naturligt i rummet? Er det kun bestemte steder på arbejdspladsen, man bruger, og bruger man bestemte rum til bestemte ting? Arbejder man stationært eller mere ’mobilt’. Hvad undrer vi os over?

Rådgiverne fortæller, at de efter nogle få dage i en virksomhed danner sig et præcist indtryk, de kan arbejde videre med.

Forskningsbaseret rådgivning

NWoW leverer forskningsbaseret rådgivning. Det forskningsmæssige aspekt består i, at konsulenterne har deltaget i et større nordisk forskningsprojekt, der har kortlagt forholdet mellem arbejde og indretning. De seneste to år har centret fokuseret på arbejdsmønstre i et forskningsprojekt med Ricoh. De skriver jævnligt perspektiverende artikler og præsenterer deres arbejde og resultater på akademiske konferencer.

Deltagelse i forskningsprojekter sikrer løbende metode og videnudvikling, siger Anne Bøgh Fangel, der er rådgiver hos NWoW. Hun fortæller, at de henter dokumentationen for deres anbefalinger fra såvel observationer som fra systematisk dataindsamling i interviews med ledelse og medarbejdere, workshops, spørgeskemaer etc. Anne Bøgh Fangel fremhæver dog, at det er vigtigt, at rådgivere bruger flere analysemetoder:

- Mange gange, når man laver brugerinddragelse, spørger man brugerne – i dette tilfælde medarbejdere og ledelse - hvad de vil have. Vi sammenholder det, virksomhedens ledere og medarbejdere siger med det, de gør, og på den måde får vi mere valide og provokerende resultater og anbefalinger.

Center for New Ways of Workings næste større forsknings- og udviklingsprojekt drejer sig om at undersøge forskellige mødetyper og strukturer og mulighederne i at afholde virtuelle møder.

Læs mere om Center for New Ways of Working her.

 

NWoW

Eva Bjerrum, innovationschef for New Ways of Working, ses her sammen med sine kolleger Anne Bøgh Fangel og John Simonsen.

Center for New Ways of Working er et indsatsområde under Alexandra Instituttet A/S.

Center for New Ways of Workings metoder indbefatter ud over interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt andet ’snapshots’, hvor rådgiverne bruger fem minutter til at beskrive bevægelser i rummet, ’episoder’, hvor rådgiverne skriver en lille historie om hvad der sker i et rum i femten minutter, samt workshops, hvor medarbejderne inddrages.

Center for New Ways of Working har løst opgaver for blandt andre: B&O, Coloplast, Novo Nordisk, Danfoss, Center for Ledelse, Region Midtjylland, Ricoh, TDC, Mejeriforeningen, Energinet.dk, Teknologisk Institut, Jyske Bank, KMD, DR, WHO, TrygVesta og Arkitektskolen Aarhus.

 

 

© Alexandra Instituttet A/S