Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 6 - oktober 2008

37 millioner til innovation i sundheds-it

Ny satsning skal sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning.

 

Århus er landets hovedstad inden for sundheds-it. Det nye mega-sygehus i Skejby har spændende udviklingspotentialer. Der foregår avanceret forskning inden for ”pervasive healthcare” – allestednærværende sundheds-it – på bl.a. Aarhus Universitet.

Dette er baggunden for, at Vækstforum i Region Midtjylland har bevilget 37 mio. kr. til en ny treårig satsning, der skal sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning. Satsningen lanceres ved et stort kick-off arrangement 18. november.

Forskning og forretning

Satsningen er forankret på Alexandra Instituttet med Erik Stridbæk, teknisk direktør i Polycom, som bestyrelsesformand og Morten Kyng, professor på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, som direktør.

Pengene skal bruges til at søsætte omkring 15 projekter, der både skal integrere den nyeste forskning og have et klart forretningsmæssigt perspektiv. Dermed adskiller satsningen sig fra lignende projektpuljer, der tidligere har været organiseret i Alexandra-regi, f.eks. kompetencecenter ISIS Katrinebjerg. Her var ansvaret for det forretningsmæssige aspekt af udviklingsprojekterne lagt over på de deltagende virksomheder. Den nye satsning indarbejder det forretningsmæssige endnu mere i processen.

Projektansøgninger

Når bestyrelsen vurderer de indkomne projektansøgninger, vil det altoverskyggende kriterium være det forretningsmæssige potentiale. Og når projekterne gennemføres, vil en ekspert i forretningsforståelse følge dem tæt undervejs. Der vil dog stadig være fokus på international forskningshøjde i alle projekterne. De 15 projekter vil få en bred faglig profil og involvere både sundhedsfaglig forskning, datalogi og informationsvidenskab plus samfundsvidenskab og humaniora. Gennemgående vil der være fokus på brugerdrevet innovation og på alle de erfaringer og potentialer, der ligger ude hos de mange tusinde sundheds-professionelle, og ikke mindst borgere og patienter, i regionen.

Første præsentation

18. november præsenterer regionsformand Bent Hansen satsningen på sundheds-it sammen med en parallel satsning inden for biotek.
På kick-off arrangementet vil interesserede virksomheder og organisationer også få lejlighed for at komme i dialog med de centrale personer i satsningen og få mulighed for at byde ind med projektideer.

Vil du vide mere om satsningen, så kan du kontakte administrationschef i Center for Pervasive Healthcare Jeppe Spure Nielsen for yderligere information på tlf. 89 42 57 61, e-mail jeppe.spure@alexandra.dk.

Vil du tilmelde dig arrangementet (tid og sted annonceres snarest), så kontakt Susanne Brøndberg, e-mail susanne.brondberg@alexandra.dk, tlf. 89 42 57 58.

 

Erik Stridbæk

Erik Stridbæk, teknisk direktør i Polycom, er bestyrelsesformand for den nye treårige satsning.

Fakta

Der er udpeget syv områder, som satsningen vil fokusere på:

- fremtidens hospital i fremtidens sundhedsvæsen
- homecare og sammenhængende patientforløb
- længere i eget hjem – ”independent living”
- akut medicin
- kroniske patienter
- handicappede
- medico-teknik

 

 

 

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S