Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 8 - oktober 2009

Caretech-midler sætter gang i innovationen

Alexandra Instituttets innovationsplatform for sundheds-it, Caretech Innovation, har nu for alvor sat gang i innovative projekter med et forretningsmæssigt potentiale inden for sundhed og it. Siden kick-off er 3 projekter startet i Caretech Innovation-regi, og en håndfuld nye projekter er i støbeskeen til endelig godkendelse af bestyrelsen i løbet af efteråret.

 

I foråret 2009 lød startskuddet for en række innovative projekter finansieret af Caretech Innovation-midler – Vækstforum og Region Midtjylland og regionalfondens store satsning der skal sikre den korteste vej mellem forskning, sundhed og forretning. Det første Caretech Innovation-projekt ”Remote Rehabilitation Support” har været i gang i adskillige måneder. Projekterne AkutFlow og Lodestar er nu fulgt efter. De 3 projekter har gode bud på at imødekomme forskellige aktuelle og fremtidige udfordringer inden for sundhedssektoren. Fælles for dem er et sundhedsmæssigt og forretningsmæssigt potentiale og Caretech Innovation-midler til at forske i mulige løsninger.

Bedre flow i akutte situationer

Projektet AkutFlow har en overordnet vision om at udvikle en platform til koordinering af og kommunikation mellem forskellige hospitalers akutmodtagelser og mellem akutmodtagelserne og andre aktører på akutområdet, f.eks. akutmedicinsk koordinering (AMK), ambulancer og vagtcentraler. Et system der skal hjælpe til bedre koordinering, skabe overblik, effektivisere kommunikationen på tværs af organisationer og sikre, at patienter får en hurtig og korrekt behandling.

Thomas Riisgaard er projektleder og fra Cetrea A/S:

- Vi ønsker med projektet at skabe sammenhæng mellem alle aktørerne i et akutforløb fra patienten bliver meldt, til ambulancen ankommer og patienten bliver behandlet i en af de nye fælles akutmodtagelser. Da mange af aktiviteterne foregår på tværs af organisationer, er specielt kommunikation og koordinering mellem dem vigtig. Vi vil forsøge at udnytte ressourcer ved at udvikle broer til kommunikation og finde en løsning, der gavner på tværs. Vi har derfor også forsøgt at samle mange aktører fra Region Midt i projektet. Endelig håber vi at kunne lave interessant forskning, som kan styrke viden inden for det akutte område, siger han.

AkutFlow-platformen skal øge overblikket og kvaliteten ved visitation og være med til at lette flowet på tværs af organisatoriske rammer. Derudover er det et mål, at platformen skal være åben og understøttes af nationale og internationale standarder på akutområdet.

Deltagere og finansiering: Cetrea A/S; Horsens Sygehus; Herning Sygehus; Århus Sygehus; Region Midt (Præhospital og AMK); Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og Caretech Innovation. Caretech-budget: kr. 1.595.000.

Fremtidens personlige guide på hospitalsgangene er digital

”Lodestar” er et projekt, der skal undersøge muligheder for individualiseret wayfinding - i første omgang på landets hospitalsgange. Formålet er at afklare, hvorvidt det er realistisk inden for to til tre år at skabe et alternativ til den skiltning, der kendes på sygehusene i dag. Alternativet vil være en personliggjort vejguide, der skal hjælpe patienter på rette vej til undersøgelse, behandling eller indlæggelse samt bruges af besøgende på sygehuse. Studier fra udlandet viser, at der er et stort besparelsespotentiale ved, at personalet ikke skal guide brugerne rundt, hvis de mister orienteringen undervejs. Projektet har netop afholdt kick-off, hvor projektdeltagerne rundede emner inden for brugergruppeundersøgelse, teknologi og forretningspotentiale med henblik på at tage hul på det fremtidige spændende samarbejde.

Deltagere og finansiering: Modulex og Caretech Innovation. Caretech-budget: kr. 500.000.

Hoftepatienter hurtigere hjem og på benene igen

Remote Rehabilitation Support-projektet (RRS) undersøger telemedicinsk støtte til hurtigere udskrivning af patienter, der har fået indsat en ny hofte. Patienterne skal gennemgå et såkaldt døgnhofteoperationsforløb, hvor indlæggelsestiden er reduceret til et døgn. Projektets telemedicinske løsning skal understøtte patienternes forberedelse til operationen og genoptræningen efter deres hofteoperation i eget hjem. Formålet med projektet er gennem flere forskningsvinkler at undersøge, om projektets telemedicinske løs¬ning betyder et optimeret og bedre behandlingsforløb for patienterne. RRS-projektet har færdiggjort 15 enheder, der nu står klar til at komme hjem til de første patienter.

Thomas Hohn, projektleder for RRS-projektet, udtaler om de kommende udfordringer:

- Én af de største udfordringer er at installere den telemedicinske løsning i hjemmet. Vi har udviklet og designet den ud fra den præmis, at patienterne umiddelbart selv kan bruge løsningen, når TDC har installeret en ADSL-forbindelse. Når patienten sætter enheden til et scartstik i tv’et, skulle det gerne virke, men gør det også det? Det er vi meget spændte på. Det er lykkedes os at skabe en løsning, som de første testpatienter har givet et meget positivt feedback på. Samtidig er det en fleksibel løsning med stort potentiale, og andre specialer har allerede forespurgt om, hvordan de kan bruge det i deres behandlingsforløb. Det positive feedback er et godt udgangspunkt for mulige samarbejdspartnere, der vil kommercialisere vores løsning, siger han.

Deltagere og finansiering: Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Silkeborg; TDC; Capgemini; SAS Institute; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og Caretech Innovation. Caretech-budget: kr. 2.000.000.

 

Finansiering

Caretech Innovation er finansieret af Vækstforum for Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond og er forankret i Alexandra Instituttet.

 

 

Det er allerede lykkedes prototypen fra RRS-projektet at komme i radioen. Hør de første reaktioner fra en tilfreds patient i indslaget ”Patienter hjem med online forbindelser til sygehuset” på Caretech Innovations hjemmeside.

 

Udover at Caretech Innovation har fokus på forskning og innovative it-løsninger inden for sundhedssektoren, er det altafgørende for Caretech Innovation-projekter, at de har et skarpt forretningsmæssigt perspektiv. Ovenfor ses en række snapshots fra kick-off til Lodestar-projektet i august 2009, hvor også folk fra Alexandra Instituttet, ”Forretningsforståelse”, deltog i udvikling af projektets forretningsstrategi.

 

Caretech Innovation er i gang med at planlægge gå-hjem-møder i første omgang på Region Midts Sygehuse og i kommunerne. Vi har indtil videre aftalt 2 møder med personale på sygehuse i Region Midtjylland. Disse er på Regionshospitalet i Silkeborg den 8/12 og på Regionshospitalet i Viborg den 14/12. Datoer og steder vil også være at finde på www.caretechinnovation.dk.

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S