Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 8 - oktober 2009

De Små Spiser på Facebook

Danskerne bliver taget med på råd, når fremtidens børnehavemad skal udvikles. Det bliver de gennem en ny Facebook-applikation, som Tulip Food Company har udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

 

Af Peter F. Gammelby

 

De Små Spiser, som applikationen hedder, er et forsøg, som skal vise, om sociale hjemmesider også kan bruges til brugerdrevet innovation.

Baggrunden for initiativet er lovkravet om, at alle daginstitutioner skal tilbyde børnene et sundt frokostmåltid senest fra 1. januar 2011.

Forsøget går ud på at inddrage forældre, børn, pædagoger og politikere i arbejdet med at finde tilfredsstillende erstatninger for de madpakker, som ungerne hidtil har fået med.

Tilfredsstillende for alle parter, vel at mærke. Og da man ikke kan ramme alles smag, handler forsøget ikke om at sammensætte menuen, men om at sammensætte rammerne for den.

De Små Spiser er bygget op som en række dilemmaer, som brugerne kan tage stilling til alt efter deres baggrund; spørgsmålene er tilpasset henholdsvis børn, forældre, pædagoger og lokalpolitikere.

Og spørgsmålene går f.eks. på, hvorvidt pædagogerne og børnene sammen skal lave maden fra bunden, eller om maden skal leveres udefra hver dag, klar til servering, så pædagogernes tid ikke går fra børnene? Skal maden i givet fald leveres i portionsanretninger eller i store gryder? Må der serveres svinekød? Skal al maden være økologisk? Og skal den enkelte institution selv have lov at bestemme?

Positiv oplevelse

Applikationen og spørgsmålene er udviklet i samarbejde mellem Tulip Food Company, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

- Vi er nødt til at vide, hvilke frokost-løsninger modtagerne vil acceptere, og her er modtagerne både børn, forældre, pædagoger og politikere. For ved man ikke, hvad modtagerne vil acceptere, inden kommunerne begynder at indhente tilbud, risikerer vi, at frokosten ikke bliver en positiv oplevelse for børnene, forklarer lektor Kristina Risom Jespersen fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Fra Tulip forklarer innovationsdirektør Eva Nautrup, at ideen går ud på at møde forbrugerne der hvor de er.

- Tulip bruger megen tid på at udvikle sund og velsmagende mad til børn, og vi har kørt forsøg i flere kommuner. Men generelt vil vi gerne have mere viden om, hvad folk faktisk mener, og det kan vi få gennem Facebook. Vi bruger folks svar til at hente input, vi kan bruge i vores arbejde, og forbrugerne synes forhåbentligt, at applikationen er en god oplevelse, der giver et sjovt resultat. For dem der gerne vil høres endnu mere, laver vi et link til vores Idétorv, hvor alle forbrugere kan komme til orde, siger hun.

Ikke kun Facebook

Hos projektpartneren fra Aarhus Universitet er de medvirkende også meget spændte på at se resultatet.

- Det er vigtigt hele tiden at følge med og se, hvordan vi rent teknologisk kan udnytte de nye muligheder, der kommer. Generelt er det rigtig interessant at studere adfærden på de sociale medier og undersøge, hvordan vi på den måde kan komme i kontakt med folk i deres fritid, siger Martin Brynskov, der er adjunkt på Institut for Informations- og Medievidenskab.

Derfor er projektet heller ikke kun rettet mod Facebook, men mod at få viden om sociale medier generelt.

Konference

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med NFBi-netværket (Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation) under Alexandra Instituttet.

De Små Spiser vil desuden være et af tre projekter, som bliver fremlagt på en konference, som NFBi og Crossroads Copenhagen holder den 29. oktober om brugen af online communities i brugerinddragelsesprocesser.

- Vi har søsat tre projekter, som skal undersøge mulighederne for brugerinddragelse i online communities. Potentialerne i brugerdrevet innovation er begyndt at slå bredt igennem i det danske erhvervsliv, og ved at inddrage brugerne i produktudviklingsprocessen har virksomhederne større chancer for succes på markedet. Web 2.0 og online communities gør det muligt og overkommeligt at involvere brugerne mere direkte i produktudviklingsprocessen, siger seniorkonsulent Jacob Rolf Jensen fra Alexandra Instituttet.

Han tilføjer, at de nye digitale medier åbner muligheder for både at nå ud til et meget stort antal brugere, måske helt nye brugergrupper, og samtidig nedbringe omkostninger og ressourceforbruget i innovationsarbejdet.

For yderligere information kontakt:

projektleder Kristina Risom Jespersen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, kjespersen@econ.au.dk.

Og læs mere om NFBi og konferencen på www.nfbi.dk.

Link til De Små Spiser på Facebook.

 

 

De Små Spiser er bygget op som en række dilemmaer, som brugerne kan tage stilling til alt efter deres baggrund: spørgsmålene er tilpasset henholdsvis børn, forældre, pædagoger og lokalpolitikere.

 

 

 

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S