Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 8 - oktober 2009

Vor mand i Sorø

Thomas Algot Søllested ville egentlig have været landbrugskonsulent. Men så kom hans forsker-gen i vejen.

 

Og nu er han Alexandra Instituttets projektleder i Sorø. Og hans baggrund passer perfekt til jobbet – han har nemlig erfaring med både it, forskning og rådgivning.

Thomas Algot Søllested har i de fleste af sine nu 35 år været målrettet i sin karriere. Målene er bare skiftet lidt.

Allerede fra han var ganske lille, havde han planer om at blive biolog; som folkeskoleelev havde han fritidsjob på et landbrug, og i 9. klasse besluttede han sig for at blive landbrugskonsulent efter at have været i erhvervspraktik hos en sådan. Som han så det, var agronom-uddannelsen jo også en slags anvendt biologi.

Med det som mål klarede han gymnasiet med alle de relevante fag på højt niveau og immatrikulerede sig på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Men så var det, at han kom i kontakt med sin indre forsker. Han nød at fordybe sig og skabe ny viden, og da han var færdig med uddannelsen i 2001 var han ret sikker på, at han ikke skulle være landbrugskonsulent.

Han blev ansat på Landbohøjskolen som forskningsassistent og arbejdede videre med de matematiske modeller, der havde været fokus for hans speciale.

Informationshøst

Specialet handlede om at høste endnu flere informationer ud af de data, man samler sammen ved elektronisk so-fodring.

- Ved at sætte tags i ørerne på søerne sikrede man, at den enkelte so fik den mad, den skulle have. Men der er langt mere at hente. Hvis man registrerer fodringsfrekvens og rækkefølgen af søer ved automaten, kan man med de rette matematiske modeller identificere afvigende adfærd hos den enkelte so og gribe ind, hvis den f.eks. er i brunst. Så man kan sige, at jeg arbejdede med at udvikle beslutningsstøttesystemer, forklarer Thomas Algot Søllested.

Bindeled

Efter 11 måneder som forsker blev han alligevel en slags landbrugskonsulent, idet han fik det faglige ansvar for softwarepakkerne FarmWatch og dele af Bedriftsløsning Svin hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby.

Her fungerede han som bindeled mellem programmører, landmænd og konsulenter, samtidig med at han testede software – og i det store hele altså arbejdede med praktiske anvendelsesmuligheder for det, han skrev om i sit speciale.

Derfra gik turen i 2005 til TNMit ApS, hvor han var it-konsulent for mindre virksomheder, primært i landbruget, og i 2007 til staldinventar-firmaet Egebjerg International A/S, hvor han startede som projektleder på eksport og endte som logistik- og udviklingschef.

Spændende udfordring

Og så var det, at han så at Alexandra Instituttet søgte en projektleder til den kommende afdeling i Sorø.

- Det syntes jeg lød rigtig spændende. Jeg syntes, det var en udfordring at starte en ny afdeling, og at skulle fungere som bindeled mellem viden og specialister og ud til virksomhederne. Og så passede det perfekt til mig: jeg har erfaring med it, forskning og rådgivning af virksomheder, og jeg har erfaring med projektledelse, logistik og udvikling, fortæller han.

Ergo flyttede han 1. oktober ind i et kontor i Energiens Hus i den nordlige udkant af Sorø i kontorfællesskab med EVV - Center for erhverv, viden og vækst. Etableringen af Alexandra Instituttets afdeling i Sorø er støttet af Region Sjælland.

 

 

Thomas Algot Søllested

Thomas Algot Søllested, Alexandra Instituttets nye mand i Sorø.

 

Fakta

Formålet med at etablere en afdeling af Alexandra Instituttet på Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland i Sorø er flersidet:

Først og fremmest gælder det om at tiltrække og fastholde både veluddannede medarbejdere og videntunge virksomheder i kraft af fokus på og den bevidste udvikling af læringsmiljøer og samspillet mellem forskning og erhvervsliv.

Formålet rummer således fordele for områdets erhvervsliv, undervisningsinstitutioner og for området som sådan, idet formålet er:

  • at øge innovationen i virksomhederne
  • at bringe Alexandra Instituttets højteknologiske vidennetværk og andre relevante eksterne netværk i spil i erhvervs- (og uddannelses-)miljøerne med henblik på blandt andet at skabe helt nye produktfeatures og forretningsområder
  • at medvirke til etablering af en stadig strøm af forsknings- og udviklingsprojekter med optimale partnersammensætninger, forsknings-, erhvervs- og brugermæssigt og herved fremme områdets forskningsaktiviteter
  • at agere sparringspartner på projekter og i sammenhænge, hvor det findes relevant
  • at udvikle/tilpasse nye IKT-uddannelser i regionen og dermed medvirke til at profilere regionen som et IKT-bevidst område.

 

 

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S