Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 8 - oktober 2009

Når sikkerhed står i vejen for HR

It-sikkerhed og personalepleje er på kollisionskurs. Mens kravene om informationssikkerhed bliver mere og mere åbenbare, går medarbejdernes ønsker og krav til arbejdspladsen i den stik modsatte retning – til gene for HR-afdelingerne, som er i skarp konkurrence om de unge medarbejdere.

 

Det er emnet for konferencen ”Når SIKKERHED står i vejen for HR”, som Alexandra Instituttet og I-Trust sammen med DI ITEK og Kit holder i København.

Den kommende generation af medarbejdere – de såkaldte digitale indfødte – vil nemlig insistere på at arbejde med deres egne værktøjer, det være sig computere, mobiltelefoner og applikationer.

- Vi taler om generation Y, som definerer alting selv og for hvem intet er givet. De er ikke vant til at blive bestemt over og har svært ved at acceptere autoriteter og er hver især sin egen autoritet. Og de bryder sig ikke om rutineopgaver. Det er en generation, der har haft konstant medvind. Makker de så pludselig ret, nu da der bliver kamp om alting? Det tror jeg ikke, siger en af talerne ved konferencen, professor Birgitte Simonsen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Arbejdsgivere risikerer, at de ved at tvinge de unge til at bruge arbejdspladsens standardværktøjer blot skubber dem over til en anden arbejdsgiver, som ikke gør.

- Hvis man i en organisation f.eks. insisterer på at medarbejderne bruger en bestemt pc og en bestemt mobiltelefon, risikerer man, at det bliver svært at rekruttere unge, der har vænnet sig til helt andre modeller og måske vil benytte sin egen netbook og iPhone sideløbende med arbejdspladsens udstyr. Omvendt vil HR-afdelingen naturligvis gerne gå langt i konkurrencen om de unge talenter, og så har vi konflikten, forklarer Jakob Illeborg Pagter, der er forsknings- og innovationschef på Alexandra Instituttets Center for it-sikkerhed.

Alene dét med medarbejdernes eget udstyr vil være en stor udfordring for it-sikkerheden.

Oveni kommer så problemerne med de stigende krav til dokumentation – f.eks. via Sarbanes Oxley Act og de såkaldte Eurosox-direktiver 4, 7 og 8.

De bliver vanskelige at overholde, når kundedata og kalendere ligger spredt på private maskiner og telefoner, og det bliver kun værre af, at medarbejderne dropper e-mail til fordel for MSN eller Web 2.0-applikationer som Facebook, Twitter, Google Docs, når de skal kommunikere og samarbejde med hinanden – både internt og hos kunderne.

- Dels kan en virksomhed let miste overblikket over, hvor de forskellige data befinder sig, og dels bliver der uklarhed over, hvem der ejer informationerne, fastslår Klaus Kristensen, ejer af I-Trust.

Udfordringen er at finde løsninger, som gør både sikkerhedschefen og HR-chefen glade. På konferencen vil praktiske erfaringer og ideer til løsninger blive både fremlagt og diskuteret.

Se programmet for konferencen her.

Konferencen er aflyst og planlægges afholdt i 2010.

 

 

Foto: Piotr Kozikowski - Fotolia.com

Sikkerhedskonferencen foregår i København. Kæledyr må ikke medbringes.

 

Fakta

I-Trust (tidligere Parkegaard & Kristensen Sikkerhed) har gennem de senere år støttet kunder og samarbejdspartnere i sikkerhedsarbejde inden tiltag for enkelt-organisationer og i bredere anlagte analyser af befolkningsgruppers holdning til sikkerhed.

I-Trust ejes af Klaus Kristensen (tidligere it-sikkerhedschef i TDC) og har kunder i den finansielle sektor, staten og de statslige institutioner, sygehussektoren, forskellige produktionsvirksomheder samt telesektoren.

For nærmere oplysninger kontakt:

Jakob Illeborg Pagter
jakob.i.pagter@alexandra.dk
tlf. 89 42 56 31/mobil 21 65 10 93

 

  

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S