Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 5 - september 2008

30.000 testpersoner – ét sikkerhedssystem

GPS-telefoner placeret på sikkerhedspersonale og atten kameraer rundt om på festivalpladsen. Det var udgangspunktet for de første eksperimenter med overblikssystemet, som skulle øge sikkerheden for publikum og forbedre koordinering af beredskabsindsatsen på årets Skanderborg Festival. Og trods det tidlige stadie viste systemet sit værd.

Ved Roskilde Festival i 2000 omkom ni festivalgæster under en koncert. Dén begivenhed bevidner, at sikkerhedsindsatsen på en festival ikke kan tages alvorligt nok. Dårlig koordinering og manglende overblik er nogle af de faktorer, der må rettes op på.

Dette forhold er en af de vægtige grunde til, at Datalogisk Institut, it-virksomheden 43D ApS og Alexandra Instituttet valgte at teste og tilpasse prototypen af et it-overvågningssystem på Skanderborg Festival i august i år.

Erik Pong Madsen, der gennem en række år har været sikkerhedskoordinator for Danmarks Smukkeste Festival vurderer, at den største styrke ved systemet er tidsbesparelsen og det faktum, at beredskabet kan gribe tidligt ind og flytte menneskemængderne på festivalpladsen, hvis der opstår farlige situationer.

- Vi kan nemt få et overblik over bevægelsen af mennesker – hvor bevæger de sig hen og hvor hurtigt. Systemet er et godt udgangspunkt, som vi skal arbejde videre med. Det skal være nemt at betjene, og vi skal tilføre det flere funktioner gennem den konkrete brug. Det kan helt sikkert blive en stor hjælp fremover, vurderer Erik Pong Madsen.

Formålet med at eksperimentere med systemet på selve festivalen var at facilitere en realistisk testsituation, således at et egentlig system kan være bedst muligt rustet til konkret implementering under festivalen i 2009.

Prototypen blev ligeledes testet under Tall Ships’ Races på Århus Havn sommeren 2007. Den til begivenheden tilpassede version, der under bøgetræerne blev testet på 30.000 festivalgæster, benævnes dog Danmarks Smukkeste Festival System (DSFS) og skal danne udgangspunkt for en særlig ’festival-udgave’ af teknologien. I modsætning til Tall Ships’ Races-testen var der denne gang opstillet fire storskærme, som alle kunne fremkalde og manipulere billeder fra kameraer og mobiltelefoner, modellen over pladsen etc.

En komplet 3D-gengivelse af
Skanderborg Festival-plads

Menneske-maskine-kamera-interaktion

Inde på Hovedstationen, som festivalens hovedkvarter kaldes blandt trofaste Skanderborg-medhjælpere, er opstillet en stor fladskærm, der afbilleder en nøjagtig 3D-gengivelse af festivalpladsen. Her står Preben Holst Mogensen, og holder øje:

- Kombinationen af overblikket og øjnene på pladsen giver festivalen den bedste fornemmelse for, hvordan vi bedst opretholder sikkerheden, fortæller Datalogis mand i marken.

Preben Holst Mogensen har været en af hovedkræfterne bag udviklingen af overblikssystemet. På skærmen bevæger, røde, blå og gule prikker sig rundt og indikerer via GPS-signaler, hvor det vagthavende beredskabspersonale, f.eks. bårehold og læger, befinder sig på pladsen. Og sammen med de atten kameraer, der er placeret rundt om på området, sender de informationer tilbage til skærmene der giver overblikket, f.eks. til båreholdskoordinator eller lederen af vagtbasen, og understøtter samarbejdet.

Eli Cedbak, der er stedfortrædende sikkerhedskoordinator, har også haft fingrene nede i arbejdet med systemet og forholder det således til sikkerhedsarbejdet uden systemet:
- Jeg ser overblikssystemet som et godt redskab til at kommunikere på tværs af pladsen. Det kan bruges i flere sammenhænge, og alle os, der arbejder med en eller anden form for koordinering ser systemet fra vores eget arbejdsområde og niveau; om man er i ledelsen eller er campingvagt, kan man forholde sig til redskabet. Det er det, der gør overblikssystemet unikt, synes jeg, konkluderer Eli Cedbak.

Preben Holst Mogensen og co. har indsamlet alle de input og ideer til forbedringer, de har opsnappet under festivalen. Nu skal disse data med hjem til Datalogisk Institut, hvor arbejdet med at klargøre systemet til næste års festival venter.


Preben Holst Mogensen betragter et billede taget
med en GPS-telefon og sendt hjem til Hovedstationen

 

Fakta

DSFS-projektet løber fra 1. juni 2008 til 31. september 2009.
Projektet har et budget på 5,1 mio. kr. og finansieres med 2,1 mio. kr. fra ISIS, 1,4 mio. kr. fra Datalogisk Institut og 1,6 mio. kr. fra DSF, Polycom, Sølund og 43D.

 

© Alexandra Instituttet A/S