Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 5 - september 2008

Innogate: Innovation på spil

De danske spil-virksomheder kan tjene penge på andet end spil. Ifølge brancheorganisationen ITEK kan de mange små danske spiludviklere også bruge deres teknologier på andre områder. Derfor lancerer ITEK nu projektet ”Innovation på spil”, der bl.a. har Alexandra Instituttet som partner.

- Vores opgave i projektet er bl.a. at udvikle fire prototyper, der bruger spil-teknologier på nye brancher, fortæller innovationschef Peter Andersen fra Alexandra Instituttets indsatsområde Softwareinfrastruktur.
- Bl.a. skal vi lave en visualisering af et 0-energihus. Her bruger vi eksisterende teknologier, som vi integrerer på nye måder. Vi forestiller os f.eks. at kunne lave en realtime rendering af huset, baseret på en kombination af B-processor, en 3D dynamisk bygningsmodel udviklet af Arkitektskolen Aarhus og Alexandra Instituttet, og OpenEngine, en open source game engine, der udvikles af et team udsprunget af Aarhus Universitet, fortæller Peter Andersen.

Forretningsudvikling

Udover at inspirere spil-virksomhederne med konkrete cases skal Alexandra Instituttet bidrage med inspiration til matchmaking og forretningsudvikling.
Her kommer Camilla Kølsen, Alexandra Instituttets innovationschef for forretningsforståelse, ind i billedet. Hun skal udvikle de fire innovations-cases, der forankrer de tekniske løsninger i konkrete forretningsmodeller for fire af de deltagende virksomheder Grontmij Carl Bro, 3 x Nielsen, Kompan og Danish Management.
Desuden medvirker hun til at opbygge et mentor-korps, der skal fungere som vejledere og rådgivere for virksomheder, der har spil-teknologi på hylderne og gerne vil udvide potentialet i deres teknologi i samarbejde med virksomheder, der kan anvende spil-teknologi i deres forretningsprocesser, produkter og ydelser. I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet skal hun desuden være med til at indsamle et katalog af konkrete eksempler på alternative anvendelser af spil-teknologi, f.eks. anvendelse af simuleringsteknologi i forbindelse med træning af kirurger.
- Vi vil gerne skabe et samarbejde mellem de virksomheder der producerer spil-teknologi, og dem som kan bruge den, fortæller Camilla Kølsen.

 

Eksempel på alternativ anvendelse
af spil-teknologi: kirurgisk simulator

Kunde og leverandør

- Når vi på den måde har både leverandør af spil-teknologi og virksomheden som kunde til teknologien med omkring bordet, er jeg sikker på, at vi kan overføre spil-teknologien til helt nye anvendelsesområder.
Alexandra Instituttet vil gerne i kontakt med flere virksomheder, der eventuelt allerede benytter spil-teknologier til andet end spil, eller blot ønsker et overblik over potentialerne i spil-teknologierne.

Kontakt Peter Andersen for yderligere information på tlf. 89 42 56 68, e-mail peter.andersen@alexandra.dk.

”Innovation på spil” støttes af en bevilling på 4,78 mio. fra ”Åbne Midler” under Forsknings- og Innovationsstyrelsen og løber fra 1/8 2008 og 2 år frem.

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S