Home | Kontakt | English | Intranet        

nyt

 

Tidligere nyheder

Pressekontakt

Arne Vollertsen, kommunikationschef
tlf. 89 42 57 56,
arne.vollertsen@
alexandra.dk

Nyt fra IT-byen Katrinebjerg

Nyheder og historier fra Århusregionens it-miljøer,
læs her.

Presseklip, resuméer af og links til artikler i dag- og fagblade samt andre medier, se her.

Nyhedsbrevet fra IT-byen Katrinebjerg indeholder væsentlige nyheder og historier fra Århusregionens it-miljø, abonnér.

Nyheder 2009

RETHINK og ENTER ACTION blandt årets bedste udstillinger

Dagbladet Politikens fire kunstanmeldere har valgt de bedste udstillinger i 2009. Alexandra Instituttet har været involveret i to udstillinger i 2009, og de figurerer begge på listen.

Læs mere

21. december 2009

Nyt forskningsprojekt skal designe fremtidens ehandel

Økonomer og dataloger skal i de kommende seks år samarbejde om at udvikle nye avancerede e-handelsløsninger. Projektet Foundations of Electronic Markets, FEM, støttes med 26,5 mio. kr. af Det Strategiske Forskningsråd.

Læs mere

21. december 2009

Ministers begejstring flytter Bright Green-udstilling til VTU

I weekenden 12.-13. december udstillede Alexandra Instituttet og 13 andre partnere The Energy Aware House på Bright Green Expo i Forum i København.

Læs mere

21. december 2009

Følg klimadebatten på din iPhone

Softwareudviklere fra Alexandra Instituttet har stået for programmeringen af ”Klimatrends”, en ny iPhone app, som kan hentes gratis i iTunes App Store.

Læs mere

7. december 2009

Oplev fremtidens miljøvenlige hjem på Bright Green

Besøg the Energy Aware House på Bright Green-udstillingen i Forum, København, d. 12.-13. december og se, hvor intelligent dit hjem bliver i fremtiden. Udstillingen afholdes i forbindelse med klimatopmødet COP15.

Læs mere

7. december 2009

Succesfuld åbning af RETHINK-udstillingen

Mellem 1300 og 1500 kunst- og klimainteresserede deltog fredag den 31. oktober i åbningen af RETHINK – Contemporary Art & Climate Change.

Læs mere

7. december 2009

Spopos – premiere på fremtidens lufthavn

11. november inviterede partnerne i forsknings- og innovationskonsortiet Spopos til premiere, hvor interesserede kunne få et indblik i sporingsteknologiers potentiale i fremtidens intelligente lufthavn.

Læs mere

7. december 2009

Alexandra Instituttet er partner i The Energy Aware House på Bright Green i Forum, København d. 12.-13. dec.

Aktivitetszonen ’The Energy Aware House’ er en del af udstillingen Bright Green, der ligger i kølvandet på COP15, Klimatopmødet.

Læs mere

1. december 2009

Fra Porte til Portaler _ IT-byen Katrinebjerg åbner d. 2. november kl. 16 - 18 dørene

Katrinebjerg er en moderne, pulserende it-bydel. Området udgør et unikt innovationsmiljø, såvel inden for som over
landegrænserne.

Læs mere

28. oktober 2009

Ros fra AU-rektor

Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor for Aarhus Universitet, omtaler Alexandra Instituttet i en leder i det seneste nummer af universitetsavisen Campus fra 26. oktober.

Læs mere

28. oktober 2009

De Små Spiser på Facebook

Danskerne bliver taget med på råd, når fremtidens børnehavemad skal udvikles. Det bliver de gennem en ny Facebook-applikation, som Tulip Food Company har udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Læs mere

26. oktober 2009

Caretech-midler sætter gang i innovationen

Alexandra Instituttets innovationsplatform for sundheds-it, Caretech Innovation, har nu for alvor sat gang i innovative projekter med et forretningsmæssigt potentiale inden for sundhed og it.

Læs mere

26. oktober 2009

Når sikkerhed står i vejen for HR

It-sikkerhed og personalepleje er på kollisionskurs. Mens kravene om informationssikkerhed bliver mere og mere åbenbare, går medarbejdernes ønsker og krav til arbejdspladsen i den stik modsatte retning.

Læs mere

26. oktober 2009

Vor mand i Sorø

Thomas Algot Søllested ville egentlig have været landbrugskonsulent. Men så kom hans forsker-gen i vejen.

Læs mere

26. oktober 2009

Personlig mobilguide i lufthavnen

Med din mobil ved hånden har du nu mulighed for at blive guidet personligt rundt i lufthavnen.

Læs mere

26. oktober 2009

Udstillingen RETHINK – Contemporary Art & Climate Change åbnede 31. oktober 2009

RETHINK er arrangeret af Alexandra Instituttet i samarbejde med Statens Museum for Kunst, Den Frie Udstilingsbygning og Kunsthallen Nikolaj.

Læs mere

22. oktober 2009

Efteruddannelse i digital formidling

Alexandra Instituttets netværk for digital kunst og digitale oplevelser TEKNE medvirker i et nyt efteruddannelsestilbud i regi af Aarhus Universitets Center for Museologi.

Læs mere

3. september 2009

Klima- og energiminister Connnie Hedegaard støtter RETHINK

Vi har modtaget et glædeligt brev fra klima- og energiminister Connie Hedegaard. I brevet erklærer hun sin støtte til Alexandra Instituttets store udstilling om kunst og klima, RETHINK.

Læs mere

2. september 2009

Interaktiv udstilling om brintteknologi

Interactive spaces, Alexandra Instituttets afdeling for avanceret interaktionsdesign, har været med til at udvikle en interaktiv udstilling om brintteknologi for energiselskabet SEAS-NVE og Lollands Kommune.

Læs mere

28. august 2009

Vor mand i Herning

Fra toppen af Cronhammars gigant-skulptur Elia vest for Herning er der nu udsigt til Alexandras nyeste filial og dens foreløbig eneste medarbejder, Stig Andreassen.

Læs mere

28. august 2009

En mordgåde i Århus

Alexandra Instituttets afdeling for Interactive Spaces har været med til at skabe “HIKUINs blodhævn”, et såkaldt AudioMove drama, der fortæller en drabelig historie om vikingetidens Århus. “HIKUINs blodhævn” lanceres mandag den 31. august kl. 13.00.

Læs mere

28. august 2009

Det intelligente frimærke - netværket InfinIT matcher forskere og virksomheder

Fabio Cujino ville kombinere et gammeldags frimærke med den nyeste informationsteknologi – men manglede teknisk knowhow.

Læs mere

30. juni 2009

Rugekasse for telemedicin og tilfredse patienter

Alexandra Instituttets projektplatform Caretech Innovation skal skabe innovation inden for sundheds-it. Det første projekt er nu søsat.

Læs mere

30. juni 2009

Stor kunstudstilling giver nye vinkler på klimaproblematikken

Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthallen Nikolaj, Statens Museum for Kunst og Alexandra Instituttet samarbejder om at vise samtidskunst, der perspektiverer klimadebatten.

Læs mere

30. juni 2009

Tidslinjen som nyt designprincip

Forskningsprojektet eGov+ åbner for en ny måde at designe digital borgerservice på. I stedet for det traditionelle fokus på den enkelte borger bruger eGov+ en tidslinje som det styrende designprincip.

Læs mere

30. juni 2009

Alexandra Instituttet evaluerer energiforskning for 1,2 mia.

I de seneste 11 år har det forbrugerfinansierede energiforskningsprogram ForskEL ydet mere end 1,2 mia. kr. i støtte til forskning i teknologier til miljøvenlig produktion af el.

Læs mere

30. juni 2009

Digital museumsformidling - efteruddannelsestilbud fra Center for Museologi og TEKNE

Fremtiden er digital, også for de danske museer. Kravet om brug af moderne teknologi stiger og stiger, efterhånden som de nye generationer, der er opvokset med digitale medier, bliver målgruppen.

Læs mere

18. juni 2009

EU-støtte til dit IKT-projekt?

Kom til informationsmøde den 24. juni om støttemulighederne inden for informations- og kommunikationsteknologi i EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7).

Læs mere

18. juni 2009

Brancher mødes om nye ideer

Computerspil kan bruges til bedre rådgivning om byggematerialer. Det viser den første workshop, som Innogate-projektet har holdt for producenter af henholdsvis computerspil og byggematerialer.

Læs mere

29. maj 2009

Stærk kryptografi for alle

Eksperter i ni lande samarbejder om at udvikle en gratis værktøjskasse med de bedste og stærkeste kryptografiske værktøjer - lige til at bruge for folk, der ikke er stærke i kryptografi.

Læs mere

29. maj 2009

MISOSAM hjælper høsten i hus

Softwareudviklere på Alexandra Instituttet har i samarbejde med Forskningscenter Foulum udviklet et kommunikationssystem, der effektiviserer arbejdsgangen under høstarbejdet.

Læs mere

29. maj 2009

Når samarbejdet om it skaber uendelige muligheder

’InfinIT’ hedder det nye netværk, som Alexandra Instituttet driver sammen med CISS, der ifølge deres slogan byder på uendelige muligheder.

Læs mere

29. maj 2009

Den nye Alexandra-bestyrelse

Ud over et formandsskifte bød generalforsamlingen også på enkelte udskiftninger i Alexandra Instituttets bestyrelse.

Læs mere

28. april 2009

Kommercialisering med respekt

Steen M. Lynenskjold er sikker på, at han som ny bestyrelsesformand for Alexandra Instituttet har meget at tilbyde virksomheden.

Læs mere

28. april 2009

Vækst og øget fokus på overskud

Vicedirektør Martin Møller gennemgik årsregnskabet for 2008. De vigtigste pointer i hans orientering var kraftig vækst i regnskabsåret og et øget fremadrettet fokus på overskud og større soliditet.

Læs mere

28. april 2009

2008 Året der gik

Januar - Det Strategiske Forskningsråd
Alexandra Instituttets direktør Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi, udnævnes af videnskabsminister Helge Sander til medlem af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse.

Læs mere

28. april 2009

Planer for 2009 - fortsat vækst og nye aktiviteter

På baggrund af en 60 procents vækst i omsætningen i 2008 vil Alexandra Instituttets omsætning og aktivitetsniveau også stige i 2009. Dog næppe i så højt et tempo.

Læs mere

28. april 2009

Virksomheder får indflydelse på forskning og udvikling for 900 mio. kr.

De næste tre år investerer Videnskabsministeriet knap 900 millioner kr. i opbygning af nye forsknings- og udviklingskompetencer i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). Danske virksomheder får nu nye og bedre muligheder for indflydelse på investeringerne.

Læs mere

24. april 2009

Opstartsmøde 24. april: Projektledelse på distancen - Virtuel Projektledelse

Alexandra Institutttet arbejder på at etablere et netværk omkring Projektledelse på distancen - Virtuel Projektledelse.

Læs mere

23. marts 2009

SPOPOS viser vej

Systemet SPOPOS til indendørs sporing af mennesker og genstande er blevet afprøvet i Københavns Lufthavn i Kastrup. Systemet hjælper passagererne med at nå deres fly og lufthavnen med at holde tidsplanerne. Senest ved at vise ventetiden ved køen til security – opgjort i realtid.

Læs mere

23. marts 2009

InfoGalleri går til kunsten

Det begyndte som et informationssystem til biblioteker. Nu indtager InfoGalleri kunstverdenen, senest Wilhelm Freddie-udstillingen på Statens Museum for Kunst.

Læs mere

23. marts 2009

DUL satte klimaet til vægs

Mens forskere og politikere fra hele verden i begyndelsen af marts konfererede om klimaforandringer på Beyond Kyoto-konferencen, arrangerede Århus Kommune sin CO2030-udstilling med samme tema – bare helt lokalt - og med en række opfindsomme indslag fra Digital Urban Living.

Læs mere

23. marts 2009

Digital kunst på ARoS

Kunstnerne har skiftet paletten ud med computeren på ARoS’ nye udstilling ENTER ACTION – Digital Art Now. Udstillingen er blevet til i et tæt arbejde med TEKNE under Alexandra Instituttet.

Læs mere

23. februar 2009

Stort rejselegat til Karen Johanne Kortbek

Karen Johanne Kortbek, som er ph.d.-studerende på Datalogisk Institut, har modtaget et rejselegat på 150.000 kr. fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Læs mere

23. februar 2009

Det gælder om at måle fremad

Innovativ Evaluering er en ny uddannelse og en ny forskningsbaseret konsulentydelse, som skal sætte private og offentlige virksomheder i stand til at lave brugbare evalueringer og bruge dem som værdiskabende værktøjer.

Læs mere

23. februar 2009

Landmanden kan radiostyre staldtemperaturen fra lænestolen

Ingeniørhøjskolen i Århus og Alexandra Instituttet har sammen med Glyngøre-firmaet SKOV udviklet et kommunikationssystem, som med brug af radiosignaler gør det muligt for landmanden at overvåge og styre temperaturen i svinestalden hjemme fra stuehuset.

Læs mere

23. februar 2009

Unik sikkerhedsløsning til børser og auktioner - software udviklet til Danisco på vej ud på et større marked

Avanceret kryptologi, udviklet i et datalogisk forskningsprojekt, skal nu bringes i kommerciel anvendelse, bl.a. i den danske og europæiske landbrugssektor.

Læs mere

23. februar 2009

ENTER ACTION - Digital Art Now

Alexandra Instituttets eksperter i digital kunst, Anne Sophie Witzke og Anne Sophie Løssing, har fungeret som kuratorer for udstillingen ENTER ACTION - Digital Art Now på ARoS.

Læs mere

16. februar 2009

Antropologisk innovation

Antropologer bruges i stigende grad i tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter.

Læs mere

19. januar 2009

En stjerne er bygget

Danske navne som Viggo Mortensen og Connie Nielsen stråler på Hollywoods stjernehimmel. Måske får de snart følgeskab af Moodles. Hans ”far” er Jakob Fredslund fra Alexandra Instituttet.

Læs mere

19. januar 2009

Intelligent anvendelse af fremtidens rum

En intelligent fremtid kræver intelligente mennesker. Så klart var hovedbudskabet på den internationale designkonference Smart Space, der havde Alexandra Instituttet som medarrangør.

Læs mere

19. januar 2009

Teknologikaravanen i Herning, Ringsted, Holeby og København

Teknologikaravanen er en vandreudstilling, der giver eksempler
på intelligente produkter og viser dig, hvordan it og teknologi kan
effektivisere din produktion.

Læs mere

2. januar 2009