Home | Kontakt | English | Intranet        

nyt

 

Nyheder 2009

 

Nyt forskningsprojekt skal designe fremtidens ehandel

Økonomer og dataloger skal i de kommende seks år samarbejde om at udvikle nye avancerede e-handelsløsninger. Projektet Foundations of Electronic Markets, FEM, støttes med 26,5 mio. kr. af Det Strategiske Forskningsråd.

- Elektronisk handel er i kraftig vækst, forklarer Ivan Damgaard, professor på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, og leder af projektet.

- Det drejer sig ikke kun om nethandel og online-auktioner men også om mere avancerede former for handel. F.eks. gennemfører Google millioner af auktioner hver eneste dag: hver gang brugeren får et søgeresultat, præsenteres sponsorerede links i højre side af skærmen. Disses rækkefølge og pris bestemmes af en særlig type auktion: annoncørerne betaler ikke det de selv byder, men det den næstfølgende byder.

Nye elektroniske handelspladser

Som i tilfældet Google vil teknologien ifølge Ivan Damgaard give os helt nye muligheder at handle med hinanden på. Og vi vil kunne designe markeder, hvor sælger og køber kan møde hinanden på nye måder, der sikrer optimal prisdannelse og eliminerer fordyrende mellemled.

Mange virksomheder er interesseret i disse nye muligheder. Og foruden en række forskningsinstitutioner deltager bl.a. DONG Energy og Energinet.dk i projektet. Det skyldes, at den teknologi FEM-projektet udvikler kan bruges til bl.a. råvare- og energi-auktioner.

 

Jakob Pagter

Jakob Illeborg Pagter, forsknings- og innovationschef for indsatsområdet it-sikkerhed i Alexandra Instituttet, bliver projektansvarlig.


De øvrige virksomhedspartnere i projektet er Partisia Market Design, TradeExtensions og Inno:vasion, der hver især er eksperter i design af elektroniske markedspladser.

Fortrolighed

En centralt element i FEM-projektet er fortrolighed. Mange offentlige og private udbud kræver, at deltagerne indleverer fortrolige oplysninger, som de ikke ønsker skal komme til andres kendskab.

- Traditionelt indleverer man typisk sit bud til en såkaldt ”betroet tredje part”, der har adgang til alle papirer i sagen, også konkurrenternes. Det indebærer naturligvis en risiko for at fortroligheden brydes, lyder det fra Ivan Damgaard.

- Vi har udviklet en teknologi kaldet secure multiparty computing, SMC, der gør det muligt at lægge krypterede bud ind i systemet. Computeren regner på de krypterede data og finder en vinder uden de krypterede informationer afsløres. Dermed bliver det populært sagt muligt at dele en hemmelighed med andre uden at røbe den.

Når man erstatter den betroede tredje part med et sikkert elektronisk system, vil man også kunne udelukke snyd og korruption i forbindelse med udbud.

Konkurrencestyrelsen

En anden af de deltagende partnere i projektet er Konkurrencestyrelsen. Styrelsen kan bruge systemet ved markedskontrol, hvor man skal undersøge, om aktørerne på markedet overholder markedets spilleregler.

Når virksomhederne indberetter deres data til Konkurrencestyrelsen i papirform, er det en stående konflikt hvor meget der skal indberettes, fordi de er bange for hvem der læser papirerne. I det nye system indtaster man sine krypterede oplysninger på maskinen, hvorefter analysen laves.

Tilsvarende er det muligt at bruge SMC i regulering. En af Konkurrencestyrelsens opgaver er at styre virksomheder, som ikke naturligt kan udsættes for konkurrence. Det gælder f.eks. inden for el- og gas-netværk, hvor der typisk kun er én leverandør i et givet område. I sådanne situationer bestemmes de tilladte priser via en sammenligning mellem virksomheder fra forskellige steder i landet eller internationalt. Jo mere information man har, jo bedre kan den slags sammenligninger laves. Og jo bedre man kan garantere, at denne information forbliver hemmelig, jo mere information kan man få fra virksomhederne.

Økonomer og dataloger samarbejder

I FEM-projektet kommer økonomer og dataloger til at arbejde tæt sammen. Peter Bogetoft, professor på CBS, forklarer her baggrunden for samarbejdet:

- Fokus i økonomisk teori de sidste 10-20 år har været på information. Vi har lært, at et marked eller en forhandling afhænger af hvem der ved hvad hvornår. Det er også forklaringen på, at secure multiparty computing har så stort potentiale i økonomiske systemer. Med SMC kan vi helt præcist og sikkert styre informationerne. Det giver muligheder for simpel og sikker implementering af mange af de teoretiske løsninger, som i tidens løb er blevet foreslået.

- Økonomerne har samtidig brug for datalogerne, når de vil løse praktiske problemer. Mange reelle handelssituationer er overordentligt komplicerede, fordi de involverer mange virksomheder og mange typer af goder samtidig. Det betyder, at de teoretiske løsninger beregningsmæssigt kan blive ekstremt komplicerede, og at der er behov for effektive algoritmer.

- Et samarbejde med dygtige operationsanalytikere og dataloger er derfor helt nødvendigt. Det gælder for eksempel kombinatoriske auktioner, hvor det er vigtigt for købere hvilke kombinationer af goder de ender op med, og hvor det derfor ikke er optimalt bare at afholde en række uafhængige auktioner.

Projektet Foundations of Electronic Markets starter i juli 2010 og varer i seks år.

Partnerne i projektet er

  • Datalogisk Institut
  • Institut for Økonomi og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
  • Copenhagen Business School
  • Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
  • Alexandra Instituttet
  • Konkurrencestyrelsen
  • Virksomhedspartnere: Partisia Market Design, TradeExtensions, Inno:vasion, DONG Energy, Energinet.dk