Home | Kontakt | English | Intranet        

om Alexandra Instituttet A/S

Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi og direktør for Alexandra Instituttet A/S.

Medlemmer

Instituttets medlemsvirksomheder repræsenterer et bredt spektrum i dansk og internationalt erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt offentlige myndigheder

Se medlemslisten.

Navnet

Alexandra Instituttet er navngivet i royal stil, delvist inspireret af en tilsvarende svensk institution ved navn Viktoria Institutet. Viktoria Institutet er dog ikke opkaldt efter den svenske tronfølger. Det lå oprindelig på Viktoriagatan 13 i Göteborg.

Download

Alexandra logo

Årsrapport 08-09
(pdf) 3,7 MB

Vi bygger bro med forskningsbaseret innovation

Alexandra Instituttets mission er at være brobygger mellem forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere. Via forskningsbaseret innovation udvikler vi it-baserede produkter og services, der skaber samfundsmæssig værdi og bidrager til økonomisk vækst.

Den forskningsbaserede innovation hviler på to søjler:

1. Forskning og Udvikling (FoU)

Vi igangsætter, organiserer og gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter, hvor it-forskere, virksomheder og brugere samarbejder om it-innovation.

2. Teknologiske Serviceydelser

Vi leverer en række ydelser og produkter, som understøtter virksomheders innovation. De teknologiske serviceydelser er forskningsbaserede. Det vil sige, at de er baserede på den viden, som vi genererer i vores FoU-aktiviteter.

Hovedfokus:

Pervasive Computing betyder indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. It vil i stigende grad være til stede overalt, for alle og på ethvert tidspunkt. Vi er landets stærkeste leverandør inden for udvikling og anvendelse af pervasive computing-teknologier.

Kompetencer:

Matchmaking - den gode matchmaking mellem offentlige og private miljøer baserer sig på dyb respekt for de deltagende parters interesser: Virksomheder deltager for at få innovationsløft og vækst, forskere for at kunne publicere og få ny inspiration.

Forskningsbaseret viden - vi genererer og udvikler kontinuerligt viden via vores FoU-projekter, der kvalitetsmæssigt er i international topklasse. Det giver den slags ”cutting edge-viden”, som er et vigtigt bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og dermed give dem øget konkurrenceevne.

Brugerdreven innovation - Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation – det vil sige, at brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.

Alexandra Instituttet beskæftigede pr. 31. december 2008 78 højt kvalificerede medarbejdere. Traditionelt har kernemedarbejderen været matchmaker, men vi er nu langt i processen med at ansætte vore egne it-forskere. Vi kalder dem FoU-specialister, og de er med til at sikre opbygning og forankring af viden og kompetencer i Alexandra Instituttet.