Home | Kontakt | English | Intranet        

om Alexandra Instituttet A/S

 

Mission, vision og strategi

At skabe innovation forpligter. Man skal ikke bare skabe noget nyt men også sikre, at det bliver omsat til samfundsmæssig værdi. Dette overordnede sigte kommer til udtryk i vores mission:

at være brobygger mellem offentlig forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere – og via forskningsbaseret innovation at skabe it-baserede produkter og services, der genererer samfundsmæssig værdi og bidrager til økonomisk vækst.

For at kunne skabe innovation af højest mulig kvalitet, skal vores viden konstant være ”cutting edge”. For at sikre os, at vi hele tiden befinder os der, hvor den nyeste viden brydes, har vi formuleret en ambitiøs vision:

at blive Nordeuropas førende private anvendelsesorienterede forskningsinstitution inden for pervasive computing.

Inspirationen er internationale Research Labs som Frauenhofer Institutterne i Tyskland og SRI International i USA. Forskningen udføres af vores samarbejdspartnere på danske universiteteter men også af vore egne privatansatte forskere. Vi kalder dem FoU-specialister, og de brænder for at lave almennyttig forskning, hvis formål er at blive kanaliseret ud i brug blandt borgere, brugere og virksomheder.

For at sikre den rette kurs mod vores vision, arbejder vi ud fra følgende strategiske virkemidler:

 • Gensidigt udbytte for virksomheder og forskere
  Vi kræver af vore FoU-projekter, at alle deltageres interesser bliver tilgodeset og respekteret.
 • Klare kriterier for FoU-projekter
  Vi går efter FoU-projekter, der er udfordrende, spændende, relevante og almennyttige. Det sikrer vores position på den videnmæssige frontlinie.
 • Forskningsbaseret brugerdrevet innovation
  Vi anvender forskningsbaseret brugerdrevet innovation som optimal metode til at skabe almennyttige teknologier.
 • FoU som videngenerator
  Vi skaber ny viden i FoU-projekterne for at kunne levere cutting edge-viden i vore ydelser.
 • Balance mellem søjler
  Vi tilstræber balance mellem vores to søjler: FoU-projekterne og de teknologiske serviceydelser. Det gælder både aktivitetsniveau og strategisk fokus.
 • Medarbejdere
  Vi arbejder målrettet på at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste medarbejdere, som udvikler, forankrer og leverer den nyeste viden.
 • Organisationsudvikling
  Vi udvikler en velfungerende og fleksibel organisation for at skabe de optimale rammer for spændende projektaktiviteter og teknologiske ydelser af høj kvalitet.
 • Relationer
  Vi opdyrker og styrker tætte partnerskaber med virksomheder, samtidig med at vi sikrer kontinuerlig dyb forankring i forskningsmiljøerne.
 • Samfundsmæssigt ansvar
  Vi tager ansvar i forhold til udvikling og modning af produkter og ydelser på et stadie, hvor det endnu er for risikofyldt for private aktører at gå ind.
 • Internationalt fokus
  Vi øger det internationale fokus, både ved systematisk at trække på den nyeste internationale viden i vores FoU-indsats og ved at eksportere vore produkter og ydelser.
 • Markedsorientering
  Vi holder os tæt på markedets behov og bevægelser ved konstant at udvikle vore teknologiske serviceydelser.
 • Landsdækkende
  Vi spreder vores aktiviteter geografisk ved at oprette afdelinger og konsulater. Derved opsøger vi virksomhederne, hvor de er, frem for at vente på, at de kommer til os.Sidst opdateret 26/01/09 , © Alexandra Instituttet A/S