Home | Kontakt | English | Intranet        

om Alexandra Instituttet A/S

 

Vedtægter

Vedtægter for Alexandra Instituttet A/S kan downloades her (pdf).

Vedtægter for IT-foreningen Alexandra kan downloades her (pdf).

Ejerskab og organisation

Af selskabstekniske årsager er Alexandra Instituttet organiseret som et aktieselskab, som ejes af IT-foreningen Alexandra. Medlemmerne vælger IT-foreningens bestyrelse, som igen nedsætter Alexandra Instituttets bestyrelse.