Home | Kontakt | English | Intranet        

Alexandra Instituttet A/S

 
 

Pervasive computing – når der kommer it i alting

Pervasive er engelsk for ”allestedsnærværende” og pervasive computing er betegnelsen for den tendens, der bliver den næste store teknologi-bølge efter mobiltelefonien og internettet. Der kommer regnekraft i flere og flere dagligdags produkter og en stadig større del af vores omgivelser bliver i stand til at kommunikere.

Populære eksempler på pervasive computing er sodavandsautomaten, der er på nettet og selv melder ind til centralen, når den skal fyldes op eller serviceres, eller vaskemaskinen der er i kontakt med el-leverandøren og først starter vasken, når strømmen er billig i de sene nattetimer.

Alexandra Instituttet tilbyder adgang til vigtige udviklingskompetencer inden for pervasive computing. Kompetencerne er organiseret i otte indsatsområder:

  • New Ways of Working - fokus på krydsfeltet mellem nye arbejdsformer, teknologi og arbejdspladsindretning.
  • Pervasive Positioning - nye applikationer og services baseret på EUs kommende positioneringsteknologi Galileo.
  • Pervasive Healthcare – allestedsnærværende sundhedsydelser både i den primære og sekundære sundhedssektor.
  • It-sikkerhed – pervasive computing rejser talrige udfordringer på områder som datasikkerhed, privacy m.m. Det arbejder Alexandra Instituttets Center for it-sikkerhed med.
  • Interaktionsdesign – nye former for interaktion mellem den digitale og den fysiske virkelighed.
  • Avanceret visualisering – nye visualiseringsteknologier giver nye muligheder for samspil mellem it og fysiske omgivelser.
  • Forretningsforståelse for pervasive computing – udbredelsen af pervasive computing ændrer den måde hvorpå mange produkter designes, produceres, distribueres, sælges og afregnes på. Indsatsområdet ”forretningsforståelse for pervasive computing” fokuserer på innovationsledelse, forretningsmodellering og effektmåling.
  • Softwareinfrastruktur for pervasive computing – centralt her er objektorienteret programmering med undertemaer som indlejrede systemer, objekter i apparater og sikkerhedskritiske systemer.
Sidst opdateret 8/01/08 , © Alexandra Instituttet A/S