Home | Kontakt | English | Intranet        

services

 

Kontakt

Vicedirektør
Martin Møller

Tlf. 89 42 57 59
martin.moller@alexandra.dk

Idegenereringsforløb

Alexandra Instituttet tilbyder at hjælpe virksomheder med at identificere mulige nye produkter ved at organisere et idegenereringsforløb, der munder ud i én eller flere produktideer. Et sådant forløb omfatter typisk:

 • Indledende møder
  Her afklares om der er basis for et videre samarbejde
 • Matchmaking
  Alexandra Instituttet identificerer mulige samarbejdspartnere i forskningsmiljøerne og/eller andre virksomheder
 • Workshops
  En eller flere workshops med deltagelse af de involverede virksomheder og forskere. Indholdet af en workshop kan typisk omfatte:
  • Præsentation af virksomheden herunder problemstillinger og indledende ideer til nye produkter
  • Præsentationer fra forskerne af ny viden og teknologier der kan inspirere virksomheden
  • Identifikation af en eller flere produktideer som vil kunne være interessant for virksomheden
  • Identifikation af behov for forskning, teknologi, forretning eller tværfaglige kompetencer
  • Identifikation af et muligt fælles offentlig/privat forsknings- og udviklingsprojekt
  • Udarbejdelse af en projektbeskrivelse som beskriver resultaterne af forløbet
Sidst opdateret 27/08/08 , © Alexandra Instituttet A/S